Ministeri Sarkkinen: Euroistaminen tuo noin 2 800 ihmistä lisää ansiosidonnaisen piiriin

Työllisyystoimet

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) mukaan ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehdon uudistaminen eli niin sanottu euroistaminen tuo ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin noin 2  800 ihmistä, jotka ovat tähän asti jääneet sitä vaille.

–  Tämä tuo palkansaajat enemmän yhdenvertaisiksi keskenään, työaikamallista riippumatta. Uudistus yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja purkaa sosiaaliturvabyrokratiaa, todennäköisesti myös lyhentää käsittelyaikoja. Sosiaaliturvan pitää pysyä työn murroksen mukana, sanoo Sarkkinen.

Sarkkisen mukaan euroistaminen saattaa toisaalta pienentää sellaisten henkilöiden työttömyyspäivärahaa, joiden kohdalla nykymalli on johtanut ylikompensaatioon. Hän pitää muutosta kuitenkin oikeudenmukaisena.

–  Työntekijät tulevat enemmän samalle viivalle, työajan rytmityksestä riippumatta.

Taitelijoiden, muusikoiden ja muiden luovien alojen ihmisten työttömyysturva parantuu Sarkkisen mukaan siten, että tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa luovutaan.

–  Toki tämä uudistus koskee pientä ihmisryhmää, mutta heille se on sitäkin isompi kysymys, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen kertoo, että eilen julkistettuun työllisyyspakettiin sisältyy myös lainvalmistelu viranomaisten tehokkaammista toimista alipalkkausta vastaan. Lisäksi työturvallisuuslakia on määrä uudistaa siten, että työn henkiseen ja sosiaaliseen kuormittavuuteen kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota. Tavoitteena on vahvistaa ihmisten työkykyä ja edistää työelämässä pysymistä.

–  Vasemmistoliitolle on ollut tärkeää varmistaa, että paketti on tasapainoinen ja että se myös parantaa työelämän laatua, sanoo Sarkkinen.