Ministeri Pekonen: Lääkekustannuksia pitää hillitä, apteekkarien voitot ovat kohtuuttomia

Kilpailuviranomainen julkisti laajan selvityksen apteekkimarkkinoista ja ehdotti keinoja lääkekustannusten pienentämiseen

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ei pidä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esittämiä muutoksia apteekkialalle uusina ja mullistavina. Hän sanoo STT:lle, että monet selvityksessä esiin nousseista asioista ovat olleet hallituksella jo tiedossa.

Esimerkiksi hallitus on jo tehnyt selvitystä lääkejakelun kalleudesta suhteessa muihin Pohjoismaihin. Lääkekustannuksia halutaan hillitä, ja samalla hallitukselle on tärkeää, että kuluttajien lääkekulut eivät kasva.

–  Vaikka lääkekustannuksia halutaan hillitä, me emme ole tekemässä säästöjä koskemalla kuluttajien kukkaroon, Pekonen sanoo.

Kilpailuviranomainen julkisti keskiviikkona laajan selvityksensä apteekkimarkkinoista ja antoi listan toimenpiteistä, joilla lääkekustannuksia voitaisiin pienentää.

Selvityksessä KKV toi esiin apteekkarien korkean tulotason verrattuna muihin ammattiryhmiin.

–  Tässä täytyy katsoa apteekkarien suuntaan ja todeta, että kenenkään lääkehoidolla ei tule tehdä kohtuuttomia voittoja. Täytyy myöntää, että apteekkarien voitot ovat aika kohtuuttomia, Pekonen sanoo.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa isot apteekit ovat Pekosen mukaan niitä, jotka tekevät näitä kohtuuttomia voittoja.

KKV:n selvityksen mukaan esimerkiksi 60 vuoden iässä apteekkarien keskimääräiset ansio- ja pääomatulot ovat lähes kolminkertaiset verrattuna lääkärien keskimääräisiin tuloihin.

Lääkekustannuksia voitaisiin KKV:n ehdotuksen mukaan pienentää esimerkiksi niin, että vastaisuudessa apteekkilupa ei perustuisi viranomaisen tarveharkintaan, vaan luvan voisi saada täyttämällä tietyt lääkejakelun turvallisuuteen liittyvät kriteerit. Samalla apteekkien sijaintisääntelystä luovuttaisiin.

Pekonen sanoo suhtautuvansa avoimesti ajatukseen apteekkilupien myöntämisen helpottamisesta, mutta asiassa on tarpeen edetä pienin askelin eteenpäin.

–  Pidän tärkeänä, että apteekkiverkosto ja pienet apteekit syrjäseuduilla säilyvät. On äärimmäisen tärkeätä, että lääkejakelu on kaikkien saavutettavissa ja mahdollisimman yhdenvertaista ja turvallista.

KKV:n mukaan lääkkeiden hintaa määrittävää lääketaksaa pitäisi alentaa. Tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo KKV:stä sanoo, että kaikissa lääkkeissä on säännellyt hinnat, ja ne ovat kaikilla apteekeilla samat. Tällä hetkellä lääkehinnat on mitoitettu niin, että myös apteekit, jotka pärjäävät huonommin, tuottavat voittoa.

–  Jollakin paremmalla apteekkipaikalla samat hinnat tuottavat erityisen paljon voittoa. Ehdotamme, että tasoa pudotetaan, hän sanoo.

Jos kävisi niin, että huonommilla paikoilla sijaitsevat apteekit eivät enää tekisikään voittoa, niitä tuettaisiin Hakola-Uusitalon mukaan suoralla tuella tai katsottaisiin, hoitaako verkkokauppa alueiden lääkehuollon.

Vaihtoehtoisesti apteekkiveroa voitaisiin kiristää tai ulottaa kaikkeen apteekista tapahtuvaan myyntiin. Tällä hetkellä apteekit maksavat apteekkiveroa pääsääntöisesti vain lääkemyynnistä, vaikka niissä myydään muutakin.

–  Lääketaksaa ja apteekkiveroa muuttamalla voidaan suoraan vaikuttaa apteekkitoiminnan kannattavuuteen, lääkkeiden hintoihin sekä asiakkaiden ja sairausvakuutusjärjestelmän lääkekustannuksiin, KKV katsoo selvityksessään.

Pekosen mukaan nämäkin ovat kannatettavia ajatuksia ja hallitus on viemässä niitä eteenpäin, mutta päätöksiä niistä ei voi tehdä hätiköiden.

Yksi kuluttajien kannalta näkyvä muutos, jota virasto ehdottaa, on itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen muualla kuin apteekissa.

Rajattu määrä tuotteita voitaisiin tuoda myyntiin esimerkiksi ruokakauppoihin, jos se lääkeviranomaisen mielestä olisi turvallista. Näin on lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa.

Pekosen mielestä itsehoitolääkkeiden myyntiä tuskin sallitaan vähittäistavarakaupoissa tällä hallituskaudella.

–  Olen henkilökohtaisesti eri mieltä KKV:n kanssa. Tarkastelen lääkkeitä hyvin eri tavalla kuin muita vähittäiskaupassa myytäviä tuotteita.

Tällä hetkellä ilman reseptiä saatavia itsehoitolääkkeitä saa myydä Suomessa vain apteekeissa. Poikkeuksena ovat nikotiinikorvausvalmisteet.

Kilpailuviranomainen myös ehdottaa, että vain verkossa toimivat apteekit sallittaisiin. Pekosen mukaan on tärkeää, että lääkkeet eivät ole pelkästään verkon päässä, koska apteekkien palvelu ja neuvonta on tärkeä osa lääkkeiden myyntiä.

–  Lääkkeet ovat hyvin erilaisia kuin moni muu esimerkiksi vähittäistavarakaupassa myytävä artikkeli, joten asiaa on tarkasteltava lääketurvallisuuden näkökulmasta.