Mikkonen toi eduskuntaan taas uuden esityksen rajan tilkkeeksi – oppositio muistutti Puolan kokemuksista

Rajalait

Juhannuksen vietosta palannut eduskunta sai maanantaina käsiteltäväkseen jälleen yhden rajaturvallisuuteen liittyvän lain.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) lähetekeskusteluun tuomalla esityksellä ulkomaalaislakia muutettaisiin niin, että Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukainen rajamenettely.

Rajamenettelyn käyttöön ottamisella luotaisiin Mikkosen mukaan uusi keino käsitellä tiettyjä, todennäköisesti perusteettomia, turvapaikkahakemuksia hyvin nopeassa menettelyssä ulkorajalla, kauttakulkualueella tai näiden läheisyydessä.

– Suomi ei ole ottanut rajamenettelyä aiemmin käyttöön, koska sen ei arvioitu tuovan juurikaan lisäarvoa turvapaikkahakemusten tutkintaan normaalissa tilanteessa, Mikkonen selvitti. Ministerin mukaan asia on arvioitu nyt kuitenkin uudelleen hybridivaikuttamisen näkökulmasta.

Oppositiossa uutta instrumenttia arvosteltiin tehottomuudesta.

– Tämä soveltuu erittäin huonosti esimerkiksi välineellistettyyn tilanteeseen, jossa tulijat Puolan rajalla tulivat Afrikan maista, Afganistanista, Somaliasta, Irakista ja niin edelleen, perussuomalaisten Mari Rantanen näki.

Rantasen mukaan EU-lainsäädäntö perustuu siihen, että rajamenettelyyn voidaan ohjata sellaisia henkilöitä, jotka saavat EU:sta alle 20 prosentissa tapauksista turvapaikan.

– Tämä tarkoittaa sitä, että yksikään näistä, joita Puolankin rajalla nähtiin, eivät sovellu tähän rajamenettelyyn.

Rantasen mukaan tällaiset ihmiset eivät Suomessakaan ohjautuisi Rajamenettelyn piiriin, vaan aivan tavalliseen turvapaikkaprosessiin.

Kokoomuksen Timo Heinonen ei ymmärtänyt rajamenettelyn käyttöä hybridivaikuttamistilanteissa. Heinosen mielestä oikea tapa olisi käyttää rajavartiolakia, laittaa raja kiinni ja estää henkilöiden pääsy maahan.

Keskustan Esko Kiviranta torjui opposition väitteet. Kivirannan mukaan ulkomaalaislakiin lisättävä rajamenettely täydentää parhaillaan valiokuntakäsittelyssä olevaa rajavartiolakia olennaisesti.

– Molemmat esitykset pitää tietenkin käsitellä ja saattaa voimaan ennen eduskunnan istuntotauon alkamista. Tarvitsemme juuri tämänkaltaista varautumista hybridiuhkien torjumiseksi, Kiviranta painotti.

Kiviranta muistutti, että rajamenettely voitaisiin ottaa käyttöön valtioneuvoston päätöksellä tilanteissa, joissa poikkeuksellisen suuri määrä ihmisiä pyrkii maahan lyhyessä ajassa.

– Se voitaisiin ottaa käyttöön ja sitä voitaisiin soveltaa myös vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvan maahantulon tilanteissa.

Sisäministeri Mikkosen mukaan Mikkosen mukaan rajamenettelyssä ihmiset olisivat käsittelyajan erillisessä vastaanottokeskuksessa raja-alueen vieressä. Rajamenettelyllä perusteettomat hakemukset voidaan käsitellä nopeasti.

– Se on se ajatus tässä.

Sisäministerin mukaan rajamenettelyn käyttö voi olla perusteltua myös hybridivaikuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

–Ja toivon tosiaan, että tämä eduskunta ehtii sen rajavartiolain nyt käsittelemään, niin että saamme sen mahdollisimman pikaisesti voimaan.