Luvassa kaikkien aikojen somevaalit – puoluejohtajien someviestinnästä yllättävä tutkimustulos

Sosiaalinen media

Kesän kuntavaaleista on ennakoitu kaikkien aikojen somevaaleja, mutta se ei tarkoita, että kampanjointi olisi entistä henkilökeskeisempää. Tuoreen tutkimuksen mukaan somekampanjointi keskittyy henkilöiden sijasta usein puolueisiin ja asioihin.

Tampereen yliopiston viestinnän tutkijat selvittivät puolueiden ja niiden puheenjohtajien viestintää sosiaalisessa mediassa viime eduskuntavaalien aikana. Tutkimuksessa tarkasteltiin politikan henkilöitymistä sosiaalisessa mediassa ja sanomalehdissä.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sanomalehtien uutisointi oli henkilökeskeisempää kuin puolueiden ja niiden puheenjohtajien viestintä sosiaalisessa mediassa. Myös puheenjohtajien yksityiselämästä kirjoitettiin selvästi useammin sanomalehdissä kuin sosiaalisessa mediassa.

 – Tutkimustulos on mielenkiintoinen, sillä sosiaalisen median on ajateltu korostavan henkilöitä ja siten kannustavan puolueita ja politiikoita henkilökeskeisempään viestintään. Tutkimuksemme perusteella näyttää kuitenkin siltä, että tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, huomauttaa tutkimushanketta vetänyt professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta.

Puolueen puheenjohtajan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa hyödynnetään hyvin samoilla tavoilla puolueesta ja puheenjohtajasta riippumatta.

Puheenjohtajilla näyttää olevan tapana kertoa omista henkilökohtaisista piirteistään sosiaalisessa mediassa lähinnä viittaamalla heistä tehtyihin lehtijuttuihin, joten politiikan henkilöityminen sanomalehdissä vaikuttaa myös henkilöitymisen kehitykseen sosiaalisessa mediassa.

Tutkimusryhmän mukaan näyttääkin siltä, että suomalaiset poliitikot ja puolueet eivät vielä hyödynnä kaikkia sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia henkilöbrändin rakentamiseen vaalikampanjassa.

– Kuntavaaliehdokkaiden kannalta tämä on myös positiivista, sillä sosiaalisessa mediassa on nyt hyvä mahdollisuus lähteä tekemään muista erottuvaa viestintää, tutkimusryhmä arvioi.