Luke: Maatalouden kannattavuus heikkenee tänä vuonna – maatalousyritykset jäävät keskimäärin 28 000 euroa tappiolle

Maatalous

Maatalouden kannattavuus jää Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennusteen mukaan tänä vuonna edellisvuotta heikommaksi.

Yrittäjätuloa jää 13 000 euroa yritystä kohti, mikä on 33 prosenttia tavoitteesta. Luke kertoo tiedotteessaan. Maatalousyritysten keskimääräinen kokonaistuotto on tänä vuonna 159 000 euroa. Tukien osuus kokonaistuotosta on 32 prosenttia.

Tuotantokustannukset kasvavat viime vuodesta noin viisi prosenttia 199 000 euroon. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 28 000 euroa tappiolle.

Luken laskelman mukaan maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,4 euroon ja oman pääoman korkotuotto 0,98 prosenttiin.

– Heikkenevästä kannattavuudesta kertoo myös kokonaispääoman tuottoprosentin lasku -1,3:sta -2,7:ään, toteaa tutkija Jukka Tauriainen Lukesta.

Luken ennakkosatotilaston mukaan vuonna 2019 viljasadon määrä kasvoi yli neljänneksen edellisvuodesta. Viljojen tuottajahinnan alenemisen myötä viljatilojen liikevaihto jää kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2018.

Viljatilojen kannattavuus heikkenee edellisvuodesta kannattavuuskertoimen pudotessa 0,30:een. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee.

Maitotilojen ja muiden nautakarjatilojen kannattavuuskertoimet alenevat 0,34:ään. Nautakarjatalouden kannattavuutta heikentävät kasvavat kustannukset sekä hieman laskeva maidon tuottajahinta. Sikatalouden kannattavuuskerroin pienenee 0,69:ään.

Siipikarjatalouden kannattavuusennustetta ei pienen otoksen vuoksi voi pitää yhtä luotettavana kuin muiden tuotantosuuntien ennustetta.

Siipikarjatilojen yrittäjätulo on pieni suhteessa suuriin tuotantomääriin. Tämä heikentää ennusteen osuvuutta, sillä pienet tuotteiden tai tuotantopanosten hintamuutokset heijastuvat moninkertaisina yrittäjätuloon ja kannattavuuteen.

– Ennusteen mukaan siipikarjatalouden kannattavuus jää tänä vuonna negatiiviseksi. Ennusteen epävarmuus huomioon ottaen tulos tarkoittaa heikkoa kannattavuutta, joka ei ainakaan mainittavasti kohene edellisvuotisesta, kertoo Tauriainen.

Ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.luke.fi/taloustohtori .