Lintilä: Ilmastotoimista luopuminen ei ole vaihtoehto – uusiutuva energia ei ole syy hintapiikkiin

Välikysymys

Ilmastotoimista luopuminen ei ole vaihtoehto, linjaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Opposition energia- ja polttoainevälikysymykseen vastannut elinkeinoministeri huomautti, että uusiutuva energia ei ole syy hintapiikkiin.

– Kestävä vastaus on tehdä enemmän investointeja puhtaaseen energiaan Euroopassa. Ilmastotoimista luopumisen hinta olisi huomattavasti ilmastotoimista aiheutuvaa hintaa korkeampi, Lintilä painotti.

Lintilän mukaan ihmisten ja yritysten siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista muihin käyttövoimiin tuetaan määrätietoisesti.

– Koska hinnannousun taustalla on nimenomaan fossiilisten polttoaineiden hinnannousu, fossiilisista irtautuminen auttaa suojautumaan myös hinnannousua vastaan.

Elinkeinoministerin mukaan investoinnit päästöttömään sähköntuotantoon toteutuvat tällä hetkellä suurelta osin markkinaehtoisesti eivätkä nämä investoinnit aiheuta lisärasitetta veronmaksajille.

Lintilä muistutti, että hallitus vastasi perjantaina energian hinnan nousuun monella toimenpiteellä.

– Vastaukset ovat hyvin konkreettisia ja rahalla mitattavissa. Työmatkavähennyksen enimmäismäärä korotetaan tämän vuoden verotuksessa 8 400 euroon. Kilometrikohtaista matkakuluvähennystä omalla autolla kuljettaessa korotetaan myös 20 prosentilla määräaikaisesti vuodelle 2022.

Lintilän mukaan kriisin keskellä painivalle maataloudelle valmistellaan helpotusta tuotantorakennusten kiinteistöveron väliaikaisella poistamisella.

– Tämä käydään vielä läpi myös komission kanssa.

Ilmastoystävällisiin investointeihin valmistellaan Lintilän mukaan lainatakausmalli kotitalouksille ja asunto-osakeyhtiöille. Lisäksi ammattidieselverojärjestelmän valmistelu aloitetaan.

–Kallis energia pitää ottaa huomioon toimentulotuessa. Hallitus antaa tästä suosituksen vastuuviranomaisille: asumisen kustannusten nousu pitää laskea mukaan tukia myönnettäessä.

Pienituloisten kotitalouksien osalta energian hintojen nousua kompensoidaan Lintilän mukaan myös suoraan yleisessä asumistuessa ja toimeentulotuessa. Toimeentulotuen asiakkaille Kela maksaa sähkölaskun joko kokonaan tai osittain.

Elinkeinoministerin mukaan hallitus ohjaa EU:n elvytysrahasta merkittävän summan kotitalouksien öljylämmityksen vaihtamiseen.

–Se on järkevää, koska öljyn hinta tullee jatkossakin vaihtelemaan ja vaihtoehtoiset lämmitystavat ovat kotimaisia.

Lintilä muistutti, että jakeluvelvoitteen tarkoituksena on edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Jakeluvelvoitteen taustalla on jo useamman hallituksen sopima tavoite vähentää liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

–Suomessa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käytön edistäminen perustuu yllä kuvattuun jakeluvelvoitteeseen. Polttoaineiden verotuksen tarkoituksena ei ole edistää biopolttoaineiden käyttöä, vaan verottaa kaikkia polttoaineita mahdollisimman objektiivisesti ja neutraalisti niiden energiasisällön ja elinkaarenaikaisen hiilidioksidipäästön perusteella.

Lintilän mukaan jakeluvelvoitteen käyttö biopolttoaineiden edistämiskeinona ei olisi nykyisten valtiontukisääntöjen mukaan sallittua, jos biopolttoaineiden verotaso olisi alennettu perinteisenä valtiontukilupaa edellyttävänä veronalennuksena.