Liisa Hyssälä: Apteekkien sääntely kokonaan uusiksi

Apteekit

Tuore selvitys esittää lääkkeiden hintakilpailun ja lääkkeiden käyttäjää hyödyttävien lääkealennusten sallimista. Selvityksessä esitetään myös, että kilpailua on lisättävä apteekkitoimialalla. Alan sääntelyn on perustuttava lääkkeen käyttäjän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Lääkejakeluselvityksen loppuraportti julkaistiin tänään. Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta tehtyä selvitystyötä on johtanut Kelan entinen pääjohtaja Liisa Hyssälä. Selvityksen tavoitteena oli tarkastella, miten lääkejakelun uudistus olisi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parasta toteuttaa.

Apteekkisääntelyn ympärillä käytävässä nokkapokassa keskeinen ja näkyvä asia on ollut apteekkien määrän sääntely. Tällä hetkellä esimerkiksi juuri apteekkien määrää ja omistuspohjaa säännellään.

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan apteekkitoiminta edellyttää sääntelyä, ja sitä pitää eräiltä osin jopa tiukentaa nykyisestä, mutta myös kohdistaa terveydenhuollon kannalta oikein.

Selvitysryhmän mukaan yksittäistä apteekkia koskeva tarveharkintainen lupajärjestelmä ei ole ainoa mahdollisuus apteekkitoiminnan järjestämiseksi.

– Lupajärjestelmä voi olla myös toimijakohtainen, ja erilaiset määrälliset tai alueelliset sääntelykeinot voidaan sisällyttää myös pääsääntöisesti jälkivalvontaan perustuvan toiminnan valvontamalliin, raportissa kirjoitetaan.

Apteekkitoiminnan rahoitusmalli on monimutkainen kokonaisuus. Selvitysryhmän näkemyksen mukaan rahoitusmalli pitäisi arvioida kokonaan uudelleen.

Apteekille on yleensä kannattavampaa toimittaa kalliimpaa lääkevalmistetta. Loppuraportin mukaan apteekkipalkkion hintasidonnaisuutta tulee vähentää ja apteekkiverosta tulee luopua.

– Palkkioperusteessa tulisi nykyistä selkeämmin ottaa huomioon kannusteet edullisten lääkkeiden käyttöön, lääkeneuvonnan antaminen ja järkevää lääkkeiden käyttöä tukevat palvelut, raportissa kirjoitetaan.

Väliraportin julkaisun yhteydessä selvitystyötä johtanut Hyssälä arvioi, että apteekit seuraavat jossain vaiheessa esimerkiksi kauppojen ja taksien esimerkkiä, jossa kilpailua vapautetaan.

– Jotenkin ajattelen, että sääntely ei ole tästä päivästä. Muutokselle on tarvetta asiakaskäyttäytymisen puolesta. Asiakkaat ja kansalaiset ajavat ohituskaistaa ja tuovat muutoksen, jos poliitikot eivät sitä tuo, Hyssälä sanoi silloin.

Apteekkialan sääntelyn uudistamisesta on käyty keskustelua pitkään. Pieniä justeerauksia on tehty tälläkin vaalikaudella, mutta isoja myllerryksiä ei ole nähty. Hyssälä arvioi nyt, että uudistuksen tekeminen seuraavalla vaalikaudella on välttämättömyys.

Hyssälä huomauttaa, että eri puolueissa on ollut valmiutta asiaan liittyen. Esimerkiksi kokoomus kannattaa puolueena vahvasti apteekkisääntelyn vapauttamista.

– Kaikki näkevät, että tämä sote-uudistus jo sinänsä on laukaiseva tekijä. Yksityinen, julkinen, tässä on aivan erilaiset toimijat pelikentällä myös soten osalta jatkossa. Myös lääkealan pitää seurata samaa kehitystä, Hyssälä sanoi.

Hyssälän mielestä apteekkien sääntelyuudistuksen pitäisi olla kokonaisvaltainen, ei vain yksittäisiä toimia.