Lapsiasiavaltuutettu huolestui maahanmuuttajalasten häirinnästä

Maahanmuutto

Maahanmuuttajalasten kokemaa häirintää, väkivaltaa ja huono-osaisuutta ei oteta Suomessa tarpeeksi vakavasti, sanoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Kurttilan mukaan maahanmuuttajalasten tarpeita ja heidän kokemiaan ongelmia ei nosteta esille päätöksenteossa valtakunnallisesti ja kunnissa.

Kurttila on esittänyt hallitukselle, että se perustaisi osana maahanmuuttovalmistelua työryhmän seuraamaan ja arvioimaan lasten maahanmuuttoprosessia ja kotoutumista.

Jos maahanmuuttajalasten ongelmiin ei puututa, heidän riskinsä syrjäytyä kasvaa, Kurttila sanoo.

Kurttilan mukaan 8.–9.-luokkalaisille tehdystä THL:n kouluterveyskyselystä ilmenee muun muassa, että ensimmäisen polven maahanmuuttajapojat kokevat fyysistä uhkaa muita lapsia useammin ja päihdekokeilut olivat heillä yleisempiä.

Lisäksi maahanmuuttajalapset kokivat koulun ilmapiirin muita heikommaksi.