Kysely: Näissä kunnissa on paras yrittää

Yrittäjyys

Parhaiten kunnat suoriutuvat infrastruktuurin hoitamisesta ja heikoiten hankintapolitiikasta, käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjien kuntabarometrista.

Kuntabarometrin yhteydessä palkittiin myös parhaat kunnat eri kokoluokissa. Tällä kertaa voittajiksi nousivat Marttila, Lieto ja Seinäjoki.

Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys on yrittäjille elinkeinopolitiikassa ylivoimaisesti tärkeintä.

– Parhaimmillaan kunnan päätöksillä voidaan poistaa yrittäjyyden esteitä, eikä luoda niitä ja edistää investointeja sekä houkutella uusia yrityksiä kuntaan. Jos yritykset eivät pärjää, kunnasta lähtee palveluita, työpaikkoja ja verotuloja, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen toteaa Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

Yrittäjien mielestä parhaiten kunnat hoitavat infrastruktuurin, kuten kulkuväylät, vesijohdot, tietoliikenneverkot, ja toiseksi parhaiten yrityspalvelut. Kolmanneksi parhaalla tolalla on elinkeinopolitiikan asema kunnassa.

Yrityspalveluista tärkeimmiksi nousivat aloittavan yrityksen palvelut, sujuvat lupapalvelut sekä rahoitus- ja investointineuvonta. Sen sijaan kansainvälistymis- ja mentorointipalveluita yrittäjät eivät näytä kunnilta juuri kaipaavan.

– Kokeneet yrittäjät ymmärtävän aloittavan yrittäjän palvelujen tärkeyden. Siksi kuntien tulee siihen panostaa. Lisäksi lupien sujuvuus on tärkeää, koska odottaminen maksaa. Rahoitus- ja investointineuvonta on yritysneuvonnan kovinta ydintä yrityksille ja peruspalvelua yrittäjälle, Matikainen jatkaa.

Yrittäjät arvioivat kyselyssä kuntien elinkeinopolitiikkaa. Alle 10 000 asukkaan kunnista Marttilan elinkeinopolitiikka valittiin Suomen parhaaksi. 10 000 – 50 000 asukkaan kunnista voittajaksi nousi Lieto ja yli 50 000 asukkaan kunnista Seinäjoki.

Kuntien tehtäväkenttä mullistuu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille vuonna 2023. Kunnat puolestaan ottavat vastuun työllisyyspalveluista vuonna 2024.

Yrittäjien luottamus kuntiin työllisyydenhoidossa ei ole vielä kuitenkaan korkealla, sillä 42 prosenttia yrityksistä arvioi, että kunnat kykenevät hoitamaan työllisyyttä kohtalaisesti.

Yrittäjiltä kysyttiin Suomen Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 1.2.–4.4. Siihen vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea.