Kysely: Koronakriisi palautti mieliin talouskasvun tärkeyden

Keskustan kannattajien keskuudessa ilmastohuoli on laantunut 15 vuoden takaisesta.
Talous

Ilmastokysymykset ja talous jakavat suomalaisten mielipiteitä voimakkaasti.

Poliittisessa oikeistossa painotetaan taloutta, vasemmistossa vihreyttä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) tuoreesta tutkimuksesta.

Neljä kymmenestä (40 %) suomalaisesta arvioi, että ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun, ja osapuilleen yhtä moni (42 %) on eri mieltä.

Arvo- ja asennetutkimuksesta käy ilmi, että kokoomuksen kannattajat (69%) pitävät talouskasvua tärkeänä hyvinvoinnin jatkumisen kannalta. Vasemmistoliiton kannattajista väitteeseen yhtyy vain noin joka seitsemäs (14%).

Pienillä paikkakunnilla taloudellista kasvua pidetään selvästi tärkeämpänä kuin suuremmilla. Evan tiedotteessa löydöksen arvioidaan johtuvan pieniä paikkakuntia uhkaavan väestön ja sitä kautta talouden supistumisen konkreettisuudesta.

Tutkimuksen mukaan huoli ilmastonmuutoksesta on jäänyt jonkin verran koronakriisin aiheuttaman taantuman jalkoihin.

Eniten nopeita ilmastotoimia korostavat vihreiden (97%) ja vasemmistoliiton (92%) äänestäjät.

Keskustan (75 %), kokoomuksen (74 %) ja RKP:n (72 %) kannattajien keskuudessa ilmastohuoli on kuitenkin laantunut kaikissa noin 10 prosenttiyksikköä 15 vuoden takaisesta. 

Perussuomalaisten (82 %), kristillisdemokraattien (70 %) ja Liike Nytin (63 %) äänestäjät erottuvat vastauksissa kannattamalla keskittymistä työllisyyteen ilmastotavoitteiden sijaan.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin.

Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021.

Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä.