Kurvinen esittää Suomeen mittavaa uuden ajan “risupakettia“ – tavoitteena leikata päästöjä ja luoda työpaikkoja

Ilmastonmuutos

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen esittää Suomeen mittavaa, uuden ajan ”risupakettia”, jolla pyritään vähentämään päästöjä merkittävästi.

– Käytän risupaketti-sanaa pystypäin ja tarkoituksella. Päästöjen vähentämisessä tärkeintä on saastuttavien fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen.

Kurvinen näkee, että kotimaisen energian käytön lisääminen niin lämmityksessä kuin liikenteessä pienentää päästöjä ja luo uusia työpaikkoja bio- ja kiertotalouteen.

Kansanedustaja toteaa, että paketti voisi koostua kahdesta osasta: hallitusohjelmassa jo sovittujen bio- ja kiertotaloushankkeiden aikaistamisesta ja kokonaan uusista ratkaisuista.

– Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin esittämä ilmastorahasto on uusi ratkaisu, joka tulisi ilman muuta sisällyttää tällaiseen kokonaisuuteen. Valtion tulisi sitoutua olemaan osarahoittajana kaikissa niissä investoinneissa, joilla saadaan tehokkaasti vähennettyä päästöjä sekä luotua työpaikkoja uutta tekniikkaa käyttöönottamalla.

Kurvinen tähdentää, että Suomen luonnonvaroja pitää pystyä hyödyntämään kestävällä tavalla myös tulevaisuudessa.

– Samalla, kun lisäämme kotimaisen uusiutuvan käyttöä, on kaikin tavoin pidettävä huoli luonnon monimuotoisuudesta. Metsäluontoa ei saa peruuttamattomasti köyhdyttää. Siksi vaikutuksia on seurattava tarkasti ennen muuta paikallisesti.