Kuopioon suunniteltu Finnpulpin biotuo­te­tehdas ei saa ympä­ris­tö­lupaa – keskustan Hanna Huttunen: “Vakava takaisku Savo-Karjalalle“

Biotalous

Keskustan kansanedustaja Hanna Huttusen mukaan korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös estää uuden biotuotetehtaan rakentaminen Kuopioon on vakava takaisku Savo-Karjalalle.

– Kannustan yritystä hakemaan ympäristöehdot täyttävää ratkaisua yhdessä alueen toimijoiden kanssa, Huttunen kirjoittaa Twitterissä.

Hän lisää, että muiden biotaloushankkeiden etenemisestä on pidettävä huolta.

KHO:n mukaan Finnpulpin tehdas olisi ollut toteutuessaan poikkeuksellisen suuri.

Kallaveden rannalle suunniteltu tehdas olisi tuottanut jopa 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa.

Oi­keu­den mu­kaan Kal­la­ve­den eko­lo­gi­nen tila on vaa­ras­sa hei­ken­tyä ve­si­pui­te­di­rek­tii­vin vas­tai­ses­ti, jos ve­sis­töön koh­dis­tu­va kuor­mi­tus kasvaa ny­kyi­ses­tä.