Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni lokakuussa

Talous

Kuluttajien arviot talouskehityksestä ovat synkentyneet, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattori sai lokakuussa arvon –6,6, kun se syyskuussa oli –4,2 ja vuotta aiemmin 0,2.

Erityisesti odotukset Suomen talouden kehityksestä ovat romahtaneet vuoden takaisesta.

Noin puolet kuluttajista odottaa nyt, että Suomen talous heikkenee seuraavien 12 kuukauden aikana. Sen talouden kohenemiseen uskoo vain joka kymmenes.

Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi lokakuussa noin tuhat Suomessa asuvaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n luottamusindikaattori puolestaan kertoi, että myös teollisuusyritysten luottamus heikkeni lokakuussa edelleen ja sai saldoluvun –8.

Pitkän aikavälin keskiarvo on +1. EK:n mukaan teollisuuden tilauskannat alenivat lokakuussa ja tuotannon odotetaan vähentyvän hieman loppuvuoden aikana.