Kulmuni Twitterissä: Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä – “Keskeistä suomalaisten yritysten menestymiselle“

Työperäinen maahanmuutto

Työperäisen maahanmuuton edistäminen on elinkeinoministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan yksi hallituksen tärkeä tavoite.

Hän tapasi maanantaina Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paanasen ja kertoi keskustelleensa tämän kanssa muun muassa työperäisen maahanmuuton edistämisestä.

– Peliteollisuus on yksi toimialoista, joilla ulkomaisen työvoiman saatavuus on tärkeää.

Elinkeinoministeri listaa Twitterissä toimia, joilla pyritään houkuttelemaan maahan ulkomaista työvoimaa.

– Osaavan työvoiman saatavuus on keskeistä Suomen ja suomalaisten yritysten menestymiselle, hän painottaa.

Hallitus käynnistää kansainvälisen rekrytoinnin ohjelman, jonka tavoitteena on tukea ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kiinnittymistä Suomeen sekä edistää työnantajien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista.

Kansainvälisille opiskelijoille myönnetään jatkossa oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeinen jatkuu kahteen vuoteen.

Samalla työperäisten oleskelulupien käsittelyä sujuvoitetaan.

Myös verotuksen keinoin edistetään ulkomaisten avainhenkilöiden tuloa maahan.

Jatkoa saa myös kansainvälisiä osaajia houkutteleva Talent Boost-ohjelma.

– Nämä ovat tärkeitä uudistuksia, Kulmuni alleviivaa.