Kriisitukea vaikeuksiin ajautuneille maito- ja sikatiloille

Maatalous

Hallitus päätti maatalouden väliaikaisesta kriisituesta torstaina. Tukea jaetaan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa maitotiloille ja noin 8 miljoonaa euroa sikataloudelle.

Poikkeuksellinen kriisituki rahoitetaan sekä Euroopan unionin että Suomen kansallisista varoista.

Maatalous on ajautunut talousvaikeuksiin useasta syystä.

Venäjä jatkoi kesällä viime vuoden elokuussa asettamaansa elintarvikkeiden tuontikieltoa, ja maataloustuotteiden vaikean markkinatilanteen vuoksi tuottajahinnat ovat alentuneet. Lisäksi tänä vuonna kasvukauden hankalat sääolot aiheuttivat maataloudessa laajalti tulonmenetyksiä ja lisäkustannuksia.

EU-säädökset edellyttävät, että väliaikainen tuki jaetaan puolueettomasti ja syrjimättä siten, että se ei aiheuta kilpailun vääristymistä.

Suomi voi maksaa EU:n rahoittamaa tukea yhteensä enintään 8 985 522 euroa ja vastaavan määrän kansallisesti rahoitettua EU-tuen täydennystä.

Maidontuotannolle maksetaan tukea koko maassa kiintiörekisterin perusteella. 1.1.–31.3.2015 tuotetusta markkinointiin ostetusta tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta maksetaan enintään 0,85 senttiä litralta EU:n rahoittamana tukena.

Etelä-Suomessa maksetaan lisäksi enintään 0,82 senttiä litralta kansallisesti rahoitettuna EU-tuen täydennyksenä.

Pohjoisen tuen alueella vastaava kansallinen EU-tuen täydennys toteutetaan korottamalla tämän vuoden marras–;joulukuun tuotannolle maksettavaa litrakohtaista pohjoista tukea 1,5 senttiä litralta.

Sikatalouteen maksetaan tukea tämän vuoden touko-, kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäisenä päivänä sikarekisteriin merkittyjen sikojen määrän perusteella.

Tuki olisi enintään 28 euroa emakkoa kohti sekä enintään 8 euroa lihasikaa ja nuorta siitossikaa kohti.