Korona jäänee kiertämään kausiluonteisena, mutta immuunisuoja ehkäisee sairastumisia, arvioidaan hallituksen muistiossa

Ensi talvena voi syntyä useita pienempiä epidemia-aaltoja, mutta sairaalahoidon kuormitus jäänee pieneksi rokotuskattavuuden vuoksi.
Koronavirus

Korona palaa tulevaisuudessa todennäköisesti kausiluonteisina epidemia-aaltoina, mahdollisesti vuosittain, arvioidaan hallituksen maanantaina julkaistussa koronastrategian toimintasuunnitelmassa. Immuunisuojan vahvistuessa suurin osa väestöstä kuitenkin sairastaa taudin joko lievänä tai ei sairastu lainkaan, strategiassa kerrotaan.

–  On lähes varmaa, että uusi koronavirus tulee kiertämään maailmalla senkin jälkeen, kun valtaosa maailman väestöstä on saavuttanut immuunisuojan joko rokottamalla tai sairastamalla taudin. Näin virus kohdataan kerta toisensa jälkeen, ja jopa epidemia-aaltoja saattaa esiintyä, toimintasuunnitelmassa kuvataan.

Ensi talvena voi syntyä useita pienempiä epidemia-aaltoja, mutta strategian arvion mukaan sairaalahoidon kuormitus jäisi pieneksi rokotuskattavuuden vuoksi.

Rokotteiden teho saattaa hiipua tulevaisuudessa, joten rokotussuojaa saatetaan joutua ylläpitämään vuosittaisilla rokotuksilla kausi-influenssan tapaan, strategiassa kerrotaan. Arviota mahdollisen kolmannen rokotuskerran tarpeesta, rokotusten kohderyhmistä ja antamisajankohdasta tehdään parhaillaan.

Vaikka täyden rokotussarjan saaneet ihmiset voivat ylläpitää ja jatkaa tartuntaketjuja, arvioidaan epidemiaryppäiden keskittyvän todennäköisimmin alhaisen rokotuskattavuuden alueille tai esimerkiksi alle 12-vuotiaisiin lapsiin, joita ei ainakaan toistaiseksi rokoteta koronavirusta vastaan.

–  On mahdollista ja jopa todennäköistä, että epidemian painopiste siirtyy monen muun viruksen tavoin yhä nuorempiin lapsiin, strategiassa todetaan.

Nykytiedon valossa alle 12-vuotiailla koronavirusinfektio kuitenkin on pääasiassa lievä ja vaikutuksiltaan ohimenevä. Toimintasuunnitelma kuitenkin tunnistaa viruksen torjunnan haittavaikutukset nuorille.

–  Epidemian jatkuessa laajamittaisen karanteenin käytön haitat lasten kehitykselle korostuvat, joten epidemian torjuntatoimien välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden punninta on tehtävä toistuvasti uudelleen.