Kohdunkaulansyöpä yleistyy, mutta silti tiettyjä ryhmiä edustavat naiset jättävät usein seulat väliin – Huolestuttavaa, sanovat tutkijat

Terveys

Kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelmissa on väestöryhmien välistä eriarvoisuutta seulontaan osallistumisessa.

Asia käy ilmi Suomen Syöpärekisterin vuosikatsauksista.

Siihen, osallistuuko nainen syöpäseuloihin, vaikuttaa merkittävästi äidinkieli, sosioekonominen asema ja koulutustausta, todetaan Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisterin tiedotteessa.

Työttömistä rintasyöpäseulontaan osallistui alimmillaan vain 62 prosenttia, kun hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevista naisista jopa 87 prosenttia meni mammografiaan kutsun saatuaan.

Suomen-, ruotsin – ja saamenkieliset osallistuivat seuloihin 83-prosenttisesti, mutta muuta kieltä äidinkielenään puhuvista seula tavoitti vain 63 prosenttia kutsutuista.

Kohdunkaulasyövän seulonnassa ero perus- ja korkeakoulutettujen osallistumisessa on niinikään 20 prosenttiyksikköä.

– Väestöryhmien välinen eriarvoisuus syöpäseulonnassa on huolestuttava asia, sillä osallistumattomuus seulontoihin voi heijastua ryhmien syöpätaakkaan, joukkotarkastusreksiterin tiedotteessa sanotaan.

Myös seulontojen tuloksissa on vastaavia eroja. Muunkielisiltä, kouluttamattomilta ja työntekijöiltä löydettiin kohdunkaulasyöpäseulonnassa suhteellisesti useammin syövän esiasteita. He saivat enemmän myös lähetteitä jatkotutkimuksiin.

Vastaavia eroja on nähtävissä myös syöpätilastoissa, kertoo Tutkimusjohtaja Ahti Anttila Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisteristä. Kohdunkaulansyövän ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa on koulutustason mukaisia huomattavia eroja.

Syöpäriskiin ja hoitoennusteisiin vaikuttavat monet tekijät. Seulontojen on kuitenkin todettu olevan tehokas tapa vähentää syöpäkuolleisuutta ja kohdunkaulasyövän osalta myös sen ilmaantuvuutta.

– Kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus on alkanut suurentua etenkin 30–44-vuotiailla. Tämä johtuu ainakin osittain kasvusta taustariskissä, kuten syöpävaarallisista HPV-infektioista, Anttila sanoo.

Hän huomauttaa, että seulonnoille on yhä paljon tarvetta, vaikka tulevina vuosina tautiriskin odotetaankin pienentyvän, kun HPV-infektioita ehkäisevän rokoteohjelman kohdeikäryhmät tulevat seulonnan piiriin.