Keskustaopiskelijat: Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyttä ei voi enää vastustaa perustuslakipopulismilla

Keskustaopiskelijat

Opiskelijajärjestö keskustaopiskelijat (KOL) on tyytyväinen yliopistoautonomiaan pureutuneen selvittäjäryhmän työn tuloksiin.

Selvittäjäryhmä katsoo, että ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden poistamiselle ei löydy välittömiä perusteita.

Keskustaopiskelijoiden mielestä automaatiojäsenyys on parasta mahdollista demokratiakasvatusta, koska sillä pakotetaan erimieliset opiskelijat toimimaan ja päättämään opiskelijoiden yhteisistä asioista yhdessä neuvotellen.

– Nyt on aika myös vihdoin pistää piste sille poliittiselle populismille, jonka ainoa argumentti automaatiojäsenyyskeskustelussa on ollut huutaa “perustuslain vastainen!” Nyt maan johtavilta asiantuntijoilta on asiasta mustaa valkoisella, keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Eveliina Leskelä sanoo tiedotteessa.

Automaatiojäsenyyden jatkuminen tarkoittaa KOL:n mukaan sitä, että ylioppilaskuntien omien vaaleilla valittujen päättäjien vastuu ylioppilaskunnan taloudesta ja toiminnasta korostuu.

Keskustaopiskelijat aikoo aloittaa syksyn edustajistovaaleihin valmistautumisen välittömästi kuntavaalien jälkeen.

Keskustaopiskelijat on nyt ja syksyn edustajistovaaleissa niiden opiskelijoiden ääni, jotka eivät halua omasta ylioppilaskunnastaan ”ylipöhöttynyttä lausuntoautomaattia”, KOL:n toinen varapuheenjohtaja Joonas Paavilainen toteaa.

– Ylioppilaskuntien on asetettava opiskelija keskiöön ja säilytettävä kosketus opiskelijoiden erilaisiin arkiin.

Keskustaopiskelijat on kannattanut automaatiojäsenyyden säilyttämistä ja laajentamista opiskelijakuntiin vuoden 2017 ylimääräisestä liittokokouksesta lähtien. Samalla keskustaopiskelijoiden esitys on, että jäsenmaksun tulisi olla opiskelijalle vapaaehtoinen siirtämällä sekä ylioppilas-, että opiskelijakuntien perusrahoitus yhteiskunnan rahoittamaksi.