Keskustan Vehviläinen vaatii SDP:n Paateroa selventämään kevytkuntapuheitaan – ”Perustuslakia tulkitsee eduskunnan perustuslakivaliokunta”

Keskusta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja viime hallituksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) vaatii kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateroa (sd.) selventämään lausuntojaan niin sanotuista kevytkunnista.

Vehviläisen mukaan keskusta ei ole antanut hallitusohjelmassa mandaattia sille, että Suomen kunnille alettaisiin valmistella erilaisia tehtäviä, eikä myöskään kuntaliitosten erityiselle vauhdittamiselle.

Vehviläinen suhtautuu varauksella Paateron näkemykseen, että perustuslaki antaisi mahdollisuuden jakaa kunnat tehtävien puolesta varsinaisiin kuntiin ja kevytkuntiin.

– Perustuslakia tulkitsee eduskunnan perustuslakivaliokunta. Käsittääkseni se ei ole tällaista tulkintaa tehnyt.

Vehviläisen mukaan Paateron tulisi nyt osaltaan laittaa kaikki voimavarat siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja rahoitus saadaan vihdoin laajemmalle pohjalle eli maakunnille ja että kunnilla on lähivuosina riittävät taloudelliset edellytykset hoitaa niille kuuluvat ihmisten peruspalvelut.

– On pohdittava perusteellisesti keinoja, joilla kunnat pärjäävät jatkossa, kun syntyvyys on alhaista, työikäisiä on vähän ja ikäihmisiä yhä enemmän.

Vehviläinen muistuttaa, että perusoikeudet eivät koske vain sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös lapsilla ja nuorilla on vahva oikeus sivistyksellisiin palveluihin, varhaiskasvatukseen, perus- ja toisen asteen koulutukseen.

– Harvan asutuksen ja pitkien matkojen kunnissa kuntaliitokset harvoin auttavat pieniä koululaisia. Sen sijaan hallituksen tulee etsiä ennakkoluulottomasti keinoja, joilla pystytään turvaamaan lapsiperheiden varhaiskasvatus- ja koulupalvelut myös pitkien etäisyyksien kunnissa, Vehviläinen sanoo.