Keskustan Uudenmaan piiri haluaa Suomesta nopeiden yhteyksien ja monipaikkaisuuden mallimaan

Monipaikkaisuus

Keskustan Uudenmaan piiri esittää vuosikokouksensa kannanotossa, että Keskustan pitäisi ottaa tavoitteekseen tehdä Suomesta nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja monipaikkaisuuden mallimaa maailmassa.

– Koronakriisi on osoittanut, että etätyöllä, monipaikkaisuudella ja väljällä asumisella tulee olemaan suuri merkitys suomalaisten arjessa tulevaisuudessakin, piiristä todetaan.

Keskustan Uudenmaan piiri vaatii, että Keskustan tulee olla vahvasti mukana sellaisissa hankkeissa, joissa edistetään perheiden valinnanvapautta arjessa. Piirin mukaan ekologisesti kestävä ja sujuva liikenne on myös erinomaista perhepolitiikkaa.

– Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat myös etätyön lähiöiden ulkopuolella, maaseudun rauhassa.

kannanotossa todetaan, että arjen palvelut ja sujuva liikenne mahdollistavat asumisen myös ruuhka-Suomen ulkopuolella.

– Myös kaupungeissa väljemmän asumisen, monimuotoisen rakentamisen ja luontokohteiden säilyttämisen tulee olla olennainen osa kaupunkisuunnittelua.

Keskustan Uudenmaan piiri huomauttaa, että kaikenlainen omavaraisuus edistää huoltovarmuutta myös haasteellisina aikoina, koska eläminen maaseudulla mahdollistaa myös kansallisen ruokahuollon omavaraisuuden kriisiaikoina. Piiri katsoo, että lähiruoka on myös ekologisesti kestävä vaihtoehto ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

– Nopeat tietoliikenneyhteydet, hajautetut palvelut ja sujuva liikenne edistävät ihmisten arjen valintoja koko Suomessa, kannanotossa todetaan.