Keskustan Torniainen uudesta laajakaistatuesta: Edellytykset monipaikkaiselle asumiselle ja etätyöskentelylle vahvistuvat

Laajakaista

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) on erittäin tyytyväinen hallituksen antamaan lakiesitykseen laajakaistarakentamisen tuesta.

Tukiohjelmaa ollaan suuntaamassa alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Samalla huomioitaisiin myös taajamien ongelmat.

Torniaisen mielestä nopeat ja toimivat laajakaistayhteydet kuuluvat tänä päivänä kansalaisten peruspalveluihin. Uuden tukiohjelman puitteissa niiden piiriin on pääsemässä arviolta noin 10 000 uutta kotitaloutta.

– Pitkien neuvotteluiden jälkeen saimme myös vapaa-ajan asunnot tukikelpoisiksi, joka tukee keskustalaisia tavoitteita vahvistaa ihmisten valinnanvapautta, alueiden elinvoimaisuutta sekä monipaikkaisia asumisen mahdollisuuksia sekä etätyön tekemistä. Ne koituvat jokaisen suomalaisen parhaaksi, Torniainen painottaa kannanotossaan.