Keskustan Pylväs Nato-päätöksestä: Pohjolan puolustus vahvistuu

Nato-jäsenyys

Keskustan eduskuntaryhmä antaa yksimielisen ja täyden tukensa valtiojohdon päätökselle hakea jäsenyyttä puolustusliitto Natossa, ryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs kertoo.

– Suomen Nato-jäsenyys on askel Suomen, Pohjolan ja laajemmin Pohjois-Euroopan turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi, Pylväs arvioi maanantaina, kun eduskunta kokoontui käymään lähetekeskustelua valtioneuvoston Nato-selonteosta.

Pylväs muistuttaa, että Suomi on toiminut Naton kumppanimaana jo lähes 30 vuoden ajan. Ryhmänjohtajan mukaan Suomi ja Ruotsi jakavat liittokunnan kanssa yhteisen arvopohjan demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolustajina. 

– Jäsenyys on luonteva jatko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkälle linjalle, jolla olemme hakeneet maallemme kansallista liikkumatilaa ja turvanneet kansainvälisen asemamme.

– Kaikkien Pohjoismaiden kuuluminen puolustusliitto Natoon poistaa esteitä pohjoismaiselta puolustusyhteistyöltä ja parantaa Pohjolan puolustusta.

Pylväs tiivistää, että Nato-jäsenyydellä tavoitellaan sitä, ettei Suomi joudu sotilaalliseen konfliktiin muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

– Puolustuksellisella liittoutumisella saadaan aikaan suurin mahdollinen pidäkevaikutus.

Keskustaedustajan mukaan Nato-jäsenyys tuo mukanaan sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

– Jäsenyyden tarkoituksena on Suomen turvallisuuden maksimointi eikä siksi jäsenyyden hakemisessa aseteta rajoittavia reunaehtoja. Suomen tärkein panos Nato-maana on kyky puolustaa omaa aluettaan.

Pylväs katsoo, että suomalaisten maanpuolustustahto ja koko maan puolustamisen periaate rakentuvat sille, että Suomi pidetään kauttaaltaan elinvoimaisena.

Ryhmäpomo huomauttaa, että kansainvälinen puolustusyhteistyö jatkuu Nato-jäsenyydestä huolimatta.

– Suomen puolustuspoliittisina kumppaneina Ruotsin ja Yhdysvaltain merkitys on keskeinen. Iso-Britannian vetämä JEF-yhteistyö on operatiivisin yhteistyön muoto.

Pylväs uskoo Nato-jäsenyyden olevan ratkaisu, joka varmistaa Suomen turvallisuuden pitkälle tulevaisuuteen.

– Suomen, suomalaisten ja ennen muuta tämän päivän lasten ja nuorten turvallinen tulevaisuus on yhteinen vastuumme.