Keskustan Pasi Kivisaari vaatii omaishoitajille konkreettista tukea – "tekevät mittaamattoman arvokasta työtä"

Omaishoito

Omaishoitajat tekevät inhimillisestä, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen mittaamattoman arvokasta työtä, keskustan kansanedustaja Pasi Kivisaari toteaa. 

Kivisaari huomauttaa tiedotteessaan, että omaishoitajat ja heidän asiansa jäävät kuitenkin usein ilman ansaitsemaansa huomiota.

Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista omaishoitajien viikkoa. Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitajatilannetta.

Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. 

– Omaishoito mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, mitä se toki osaltaan onkin. Vähemmälle huomiolla jää, että hoidettavat läheiset voivat olla myös lapsia ja työikäisiä.  

Kivisaari huomauttaakin, että omaishoitajia ovat myös esimerkiksi vammaisen lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivat tyttäret ja pojat.

Vaikka omaishoito perustuu läheiseen ihmissuhteeseen, se ei Kivisaaren mukaan poista yhteiskunnan velvoitetta tukea omaishoitotilanteessa eläviä

– Yhteiskunnalle tämä on iso kädenojennus hoivan laadun ja kustannussäästöjen muodossa. Omaishoidon arvostus on osoitettava turvaamalla omaishoitoperheille riittävä taloudellinen, tiedollinen, sosiaalinen ja muu arjen tarpeisiin vastaava tuki, Kivisaari vaatii. 

Keskustaedustajan toteaa, että omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään. Kun perheenjäsen sairastuu tai vammautuu, se muuttaa koko perheen elämää.

– Omaishoitajat kykenevät usein pieneen ihmeeseen siten, että elämä jatkuu merkityksellisenä ja onnellisena myös omaishoitotilanteessa.