Keskustan meppikolmikko: Taiteentekijä on palkkansa ansainnut

Euroopan unioni

Keskustan mepit Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen ja Mirja Vehkaperä ovat Euroopan parlamentin äänestystulokseen pitkään valmistellusta tekijänoikeusdirektiivistä.

Parlamentti hyväksyi esityksen selkein äänin 438 puolesta ja 226 vastaan.

Äänestys oli jo toinen, sillä ensimmäisen kerran direktiivi kaatui parlamentin täysistunnossa heinäkuussa.

Tekijänoikeusdirektiivillä halutaan puuttua tämänhetkiseen kestämättömään tilanteeseen, jossa internetalustat tarjoavat pääsyn tekijänoikeudella suojattuun sisältöön korvaten sisällön tuottaneille tekijöille ainoastaan marginaalisen osuuden.

– Internetalustat, kuten Youtube ja Google tarjoavat erinomaisen väylän teosten levittämiseen helposti saavutettavalla tavalla, mutta  jaetusta sisällöstä tulee maksaa kohtuullinen ja reilu korvaus sisällön tuottaneille tekijöille, direktiivin puolesta äänestänyt meppikolmikko linjaa kannanotossaan.

Jäätteenmäki, Katainen ja Vehkaperä muistuttavat, että direktiivin kohteena ovat yritykset, eivät yksityiset käyttäjät.

– Ehdotettu direktiivi velvoittaa internetalustoja, kuten Youtubea, maksamaan korvaukset yleisön saataville jaetusta sisällöstä, ei käyttäjiä. Sanamuoto on tältä osin selkeä. Yksityinen käyttö ei kuulu direktiivin soveltamisalan piiriin.

Meppien mukaan digitaalinen kehitys vaatii lainsäädännön selkiyttämistä ja direktiivin avulla voidaan taata se, että kansalaisilla on edelleen mahdollisuus käyttää heille tuttuja välineitä kulttuurisisällön saavuttamiseen.

– Samalla voimme varmistaa, että korvaus esitetyistä teoksista menee niille, joille se kuuluukin eli tekijöille, ei alustana toimiville yritysjäteille, kolmikko tiivistää.

Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan direktiivin käsittely jatkuu Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston välisillä kolmikantaneuvotteluilla, joissa ratkeaa direktiivin lopullinen sisältö.