Keskustan Lohi sukupuoli- ja ikäneutraaleista henkilötunnuksista: ”Niin järjetön hanke, että se pitää tässä tilanteessa kuopata välittömästi”

Henkilötunnukset

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän esitys sukupuoli- ja ikäneutraalit henkilötunnuksista on herättänyt keskustelua muun muassa hankkkeen kustannuksista saatuihin hyötyihin nähden.

Työryhmä on esittänyt, että Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa.

Talouselämä-lehden mukaan uudenmuotoisten henkilötunnusten kustannukset voivat nousta jopa 200 miljoonaa euroon ja aiheuttaa muitakin ongelmatilanteita.

Työryhmän loppuraportti on parhaillaan lausuntokierroksella.

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi on ottanut asiaan kantaa Facebook-päivityksessään.

– Tämähän on kustannustenkin osalta niin järjetön hanke, että se pitää tässä tilanteessa kuopata välittömästi, Lohi toteaa.

Tämähän on kustannustenkin osalta niin järjetön hanke, että se pitää tässä tilanteessa kuopata välittömästi.

Julkaissut Markus Lohi Keskiviikkona 27. toukokuuta 2020

Hankkeen tarpeellisuutta on perusteltu mun muassa sillä, että ikää koskeva tieto voi joissain tapauksissa johtaa ikäsyrjintään.

Sukupuolta koskeva tieto voi puolestaan aiheuttaa ongelmatilanteita niille, joiden ulkoinen olemus tai oma tuntemus ei vastaa virallista sukupuolta tai he ovat vaihtaneet sukupuolta.