Keskustan Kemppi: Venäläisestä kaasusta riippuvaisten yritysten jatkon turvaamiseksi on tehtävä tarvittava

Energia

Onneksi Suomi on pyrkinyt varautumaan kaasun loppumiseen kaikin mahdollisin keinoin valtioneuvoston varautumisen ministeriryhmän johdolla, kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) kiittää.

Kaasuntulo Venäjältä loppuu huomenna lauantaina aamusta. Tämä on osa Ukrainan sotaan liittyvää pakote- ja vastapakotepolitiikkaa.

– Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on kertonut Suomen valtion linjanneen omistajakantanaan, ettei suomalainen kaasuyhtiö Gasum maksa venäläisille sopimuskumppaneille ruplissa, Kemppi kirjoittaa kannanotossaan.

– Aiemmin vastaavassa tilanteessa olleilta Bulgarialta ja Puolalta on katkaistu kaasun saanti Venäjältä. Tänään Venäläinen Gazprom Export on ilmoittanut, että maakaasun tulo Venäjältä katkeaa huomenna aamulla.

Leipää on jatkossakin saatava pöytään sekä massakonkursseja ja työpaikkojen menetyksiä vältettävä, keskustaedustaja korostaa.

– Kaasu on ollut edullista energiaa ja toimivaa niihin teollisuuden prosesseihin, joihin on tarvittu korkeita lämpötiloja ja tehokkuutta. Näillä aloilla joudutaan vaikeuksiin Venäjän kaasuhanojen sulkeuduttua. Tilanne on erittäin vakava erityisesti joillekin aloille ja alueille.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa alueellisia kasvunäkymiä käsitelleen raportin mukaan pelkästään Päijät-Hämeessä on yli 600 yritystä, jotka ovat suoraan riippuvaisia venäläisestä kaasusta, Kemppi kertoo.

– Kun kaasuhanat menevät aamulla kiinni, niin tilanne on päällä, eikä sitä voi jättää pelkästään yritysten hoidettavaksi. Osa yrityksistä käyttää kaasua lämmitykseen, jonka osalta kesä tuo helpotusta ja lisäaikaa investointeja. Olen kuitenkin erittäin huolissani esimerkiksi pienistä leipomoista, sillä ne ovat esimerkki niistä yrityksistä, joille kaasu on tärkeä osa valmistusprosessia.

– Leipomoiden uunit lämpiävät vielä tänään lähes yksinomaan venäläisellä kaasulla. Isoimpien yritysten on ollut helpompi varautua tilanteeseen, mutta pienillä tilanne on vaikeampi, Kemppi kertoo.

Maakaasun häiriötilanteet pyritään ensisijaisesti hoitamaan markkinaehtoisesti, Kemppi toteaa. Suomen aikaisempaa monipuolisempi kaasujärjestelmä, kuten yhteys Baltiaan, LNG-terminaalit ja biokaasu antavat tähän mahdollisuuksia.

Siirtoverkkoyhtiö Gasgrid on allekirjoittanut sopimuksen LNG-terminaalilaivan vuokraamisesta kymmeneksi vuodeksi. Se auttaa yrityksiä suoraan tässä tilanteessa. Maakaasun loppumiseen on varauduttu korvaavilla polttoaineilla ja vaihtoehtoisilla energiamuodoilla. EU:n toimitusvarmuusasetuksen mukaisten suojattujen asiakkaiden kaasun saanti pyritään varmistamaan kaikissa olosuhteissa, edustaja avaa.

– Kun Venäläinen kaasu nyt loppuu, löytyy ratkaisut uusiutuvasta energiasta, muualta tuodusta kaasusta ja monista uusista valinnoista. Ei ole olemassa tulevaisuutta, jossa kaasun hinta romahtaisi tai sen saatavuus palaisi entiseen. Siksi yritysten ja kotitalouksien vastuu muutoksen tekemisestä on ratkaiseva.

– Näkisin tarpeellisena, että valtio olisi voimakkaasti rinnalla näin isossa rakenteellisessa muutoksessa. Elinkeinoministeri onkin hoitanut asiaa hyvin tähän asti. Jatkon osalta kysymys kuuluu, että millä tavalla hallitus tukee pulaan joutuneita yrityksiä.

Nyt on laitettava uutta vaihdetta silmään myös biokaasun ja muiden lähienergiaratkaisujen kannattavuuden kehittämiseksi, Kemppi korostaa.

– Hallitus on tehnyt liikahduksia hyvään suuntaan ja tahtotila löytyy. Nyt se on nyt käännettävä toiminnaksi.