Keskustan Kainuun piiri esittää Kainuuta monipaikkaisuuden kokeilumaakunnaksi

Monipaikkaisuus

Keskustan Kainuun piiri esittää Kainuun liitolle E-kuntalaiskokeilun valmistelemista ja neuvottelujen aloittamista eri ministeriöiden kanssa Kainuun ottamisesta monipaikkaisuuden kokeilumaakunnaksi.

– Kainuu on menneiden vuosien aikana kärsinyt väestön poismuutosta, mutta on koronapandemian alkamisen jälkeen selkeästi lisännyt tosiasiallista väkimääräänsä. Siksi kokeilu oikeudenmukaisesta kuntaverokertymän jaosta asuinkuntien kesken on parasta toteuttaa Kainuussa, perusteellaan piirin kannanotossa.

Etä- ja keikkatyöläisten, eläkeläisten ja lomanviettäjien Kainuussa vietetyn ajan lisääntyminen näkyy päivittäistavarakaupassa ja palveluiden kysynnässä, muttei virallisissa tilastoissa.

– Lisääntynyt palvelujen tarve kohdistuu Kainuuseen, mutta kuntaverot kertyvät osa-aikaisen kainuulaisen viralliseen asuinkuntaan, keskustapiiri harmittelee.

Kainuulaisten mukaan todennäköisesti monipaikkainen asuminen tulee lisääntymään jatkossakin.

– Suomen Keskustan tuoreen monipaikkaisuusohjelman tavoitteena on siirtyä E-kuntalaisuuteen. Yhteiskunnallisesti isoa muutoskokonaisuutta olisi syytä testata sopivassa toimintaympäristössä. Kainuun osaaminen ja pitkä kokemus erilaisista kokeiluista antaisi hyvän pohjan toimia testiympäristönä, kannanotossa muistutetaan.