Keskustan Jirka Hakala tasa-arvoasiain neuvottelukunnan johtoon – "Yhdenvertaisuutta voi edistää jokainen poliitikko"

Politiikka

Hallitus nimitti puolustusministerin erityisavustajan Jirka Hakalan (kesk.) tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) puheenjohtajaksi torstain istunnossaan.

Parlamentaarisen neuvottelukunnan jäsenet ovat eduskuntapuolueiden nimeämiä. Puheenjohtaja valittiin vaalikauden ajaksi.

Hakala oli viime kaudella TANEn miesjaoston puheenjohtaja. Hän kertoo olleensa aina kiinnostunut tasa-arvotyöstä.

– Eduskunta on se paikka, missä tasa-arvoa voi voimakkaasti edistää.

Hakalan mielestä on erittäin tärkeää vahvistaa isien roolia esimerkiksi tällä vaalikaudella tehtävällä perhevapaauudistuksella.

– Olisi miesten etu, että he saisivat ja ottaisivat yhtäläisen aseman lasten elämässä kuin naiset. Vanhemmuuden vastuun epätasainen jakautuminen on huono asia sekä miehille että naisille.

Hakala on huolissaan myös koulutuksen epätasa-arvoisista rakenteista eli siitä, että on niin sanottuja poikien aloja ja tyttöjen aloja.

– Se on ihan turhanpäiväistä menneisyyden ajattelua. Tähän epätasa-arvoisuuteen liittyvät myös palkkaerot työmarkkinoilla.

Hakala toivoo, ettei tasa-arvotyötä pidettäisi vain joidenkin politiikan lohkojen tai tasa-arvopoliitikkojen asiana.

– Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi edistää jokainen poliitikko puoluekirjaan ja erikoistumisalaan katsomatta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan TANEn tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa yhteiskunnassa.

TANE tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi sekä edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa.