Keskustan Huttunen kiittelee: lisätuki talousvaikeuksiin joutuneille yrittäjille tulee tarpeeseen

Keskusta

Keskustan kansanedustaja Hanna Huttunen on tyytyväinen hallituksen torstaina antamaan esitykseen perintälain muuttamiseksi. Tiedotteellaan Huttunen muistuttaa, että viime viikolla annettiin esitys myös yrityssaneerauslain ja velkajärjestelylain muuttamisesta.

Huttusen mukaan uudistukset helpottavat ylivelkaantuneiden yrittäjien ja yritysten asemaa.

– Perintälain muutoksella pyritään nykyistä paremmin estämään kohtuuttoman suurten perintäkulujen perimisen erityisesti yritysvelallisilta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset siitä, minkälaisista perintätoimista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen, Huttunen sanoo.

Hän korostaa, että lakiin on ajatus lisätä myös säännökset yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismääristä.

Huttunen tuo esiin, että lakimuutosten myötä myös yrityksiltä perittäville perintäkuluille asetetaan selvät ja kohtuulliset rajat. Kyseisen kaltainen sääntely on jo voimassa kuluttajasaatavien osalta.

Lakimuutoksen myötä kohtuuttomien perintäkulujen periminen yrittäjiltä päättyy, kansanedustaja sanoo.

– Työ yrittäjien aseman parantamiseksi jatkuu määrätietoisesti. Nämä uudistukset ovat tästä konkreettisia osoituksia. Kokoomuksen ja Perussuomalaisten väitteet tämän hallituksen ”yritysvastaisuudesta” osoittautuvat kerta toisensa jälkeen paikkaansa pitämättömiksi.  

Huttunen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo–Karjalan vaalipiiristä.