Keskustan Hilkka Kemppi ja isyysbloggaja Anssi Kekkonen esittävät: Miehille oma neuvolakerta ja pidennys isyysvapaaseen

Lapsiperheet

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) ja isyysaiheista Noljakanfaija-blogia pitävä Anssi Kekkonen vaativat Suomeen isyyspakettia, joka tukisi isien osallistumista perhearkeen.

He esittävät isille omaa neuvolakertaa ja isyysvapaan pidennystä. Kaksikko huomauttaa, että tilastojen mukaan isille jää nykyisin kakkosvanhemman rooli.

Kempin ja Kekkosen mukaan isät tulee huomioida tasavertaisina huoltajina jo raskausaikana.

– Isien oma neuvolakäynti tulisi nostaa neuvola-asetukseen ja käytännöksi kaikkialla maassa. Isien neuvolakäynnillä voisi kartoittaa isän kuulumisia ja voimavaroja, tehdä terveystarkastuksen, sekä tunnustaa isyyden. Isiä voitaisiin neuvolasta tarvittaessa opastaa vanhemmuutta tukeviin palveluihin, Kemppi ja Kekkonen esittävät.

Kempin mukaan hallitusohjelman kirjaukset perhevapaauudistuksen suuntaviivoiksi ovat hyvät. Hän painottaa, ettei perhevapaiden uudistus voi olla perheille leikkaus.

Kekkonen lisää, että isän vanheimpainvapaa on arvokasta aikaa, jolloin luodaan perusta elinikäiselle ihmissuhteelle.

– Vanhempainvapaiden tasaisempi jakautuminen heijastuisi tasa-arvona myös työmarkkinoille, Kekkonen uskoo.

Kemppi ja Kekkonen kertovat, että heidän avauksensa taustalla on tuore THL:n tutkimus synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, joka koskettaa myös miehiä.

Isät kokevat itsensä yksinäisiksi ja tuntevat, etteivät he saa riittävästi apua läheisiltään.

Jopa 10 prosenttia isistä potee synnytyksen jälkeistä masennusta. Muun muassa tutkimustiedon yksipuolisuus aiheuttaa sen, että isien masennus jää usein huomaamatta.

Isien kertomuksissa yhtenä stressin aiheuttajana nousee esiin myös lapsiperheen kasvanut rahantarve.