Keskustan Aittakumpu vaatii apua myrskyn kaatamien metsien korjaamiseen

Myrskytuhot

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaatii,että metsänomistajat saavat tarvittavan tuen myrskyvahinkojen korjaamiseen.

– Koillismaalla ja Kainuussa puuta kaatui jopa miljoona kuutiometriä viime viikolla Paulanpäivän myrskyssä. Metsänomistajille koituu tästä suuret taloudelliset tappiot, jos puustoa ei saada korjattua nopeasti ja tehokkaasti. Suurimmat tuhot tulivat Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa ja Puolangalla, Aittakumpu sanoo kannanotossaan.

Metsäkeskuksen mukaan noilla alueilla kaatuneen puuston arvo on noin 40 miljoonaa euroa. Aittakumpu huomauttaa, että metsänomistajien vakuutukset eivät useimmiten kata myrskyvahinkoja.

– Metsänomistajilla ei myöskään ole kalustoa ja mahdollisuutta korjata odottamatta kaatunutta puustoa tarvittavan nopeassa aikataulussa. Puun pääsy lahoamisen sijaan hyötykäyttöön on paitsi metsätalouden myös koko yhteiskunnan etu.

– Esimerkiksi sahat ovat jo pääosin tehneet kesän tukkipuun ostot. Silti myrskyn kaatamat puut tulisi korjata mahdollisimman nopeasti, jotta niistä saadaan ainakin kohtuullinen hinta ja paras mahdollinen hyöty jatkojalostuksessa. Laajan myrskytuhon korjaamisessa tarvitaankin laajasti metsäalan toimijoiden yhteistyötä. Yhdessä ratkaisuja löytyy, jos tahtoa vahinkojen korjaamiseen on, Aittakumpu vetoaa.

Keskustaedustajan mukaan Suomessa pitää saada nykyistä paremmat käytännöt myrskytuhojen korjaamiseen ja niihin varautumiseen.

– Asiantuntija-arvioiden mukaan erilaiset sään ääri-ilmiöt ovat lisääntymässä. Myrskyvahingot ovat siksi tulevaisuudessa entistä todennäköisempiä. Viime viikolla yksityisiltä metsänomistajilta kaatui pahimmillaan kymmeniä hehtaareja metsää. Vahingot ovat valtavat niin rahallisesti kuin metsätaloudellisestikin.

Asian selvittämiseksi ja uusien käytäntöjen vauhdittamiseksi Aittakumpu kertoo jättäneensä tänään eduskunnassa ministerille kirjallisen kysymyksen siitä, millaisiin toimiin hallitus ryhtyy, jotta Paulanpäivän myrskyn kaatamat puut saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön ja jotta Suomessa olisi selkeät ja toimivat periaatteet, jotka auttaisivat nykyistä paremmin toimimaan myrskyn kaataessa laajasti puustoa.