Keskustalaiset tyytyväisiä: Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan tiestömme käytöstä

Vinjettivero

Keskustalaiset liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsenet ovat tyytyväisiä, että  maanantaina viimein lähti lausuntokierrokselle lakiluonnos tienkäyttöverosta.

– Suomalaisen kuljetusalan kauan toivomat raskaalle liikenteelle suunnatut käyttäjämaksut, niin sanottu vinjettivero, on viimein toteutumassa, he iloitsevat kannanotossaan.

Veroa alettaisiin periä vuoden 2021 alusta lukien.

Myös keskustan pitkäaikaisen tavoitteena on ollut saada ulkolainen raskas liikenne maksamaan suomalaisen tiestön käytöstä sekä osallistumaan sen kunnossapidon rahoitukseen.

– Nyt on otettu harppaus oikeaan suuntaan, kansanedustajat toteavat kannanotossaan.

Keskusta vaatii, että vinjettiverosta koituvat tulot ohjataan suomalaisen infran kunnossapitoon.

– Vaikka tienkäyttäjiltä on vuosi toisensa jälkeen kerätty yhä enemmän erilaisia veroja ja maksuja, ovat rahat menneet valtion budjetin yleisrahoitukseen. Tässä on paikka muuttaa suuntaa, 

Tienkäyttövero kannettaisiin eräin poikkeuksin sekä suomalaisista että ulkomaisista yli 12-tonnia painavista ajoneuvoista. Suomalaiselle raskaalle liikenteelle tienkäyttöveron palauttaminen tapahtuisi käyttövoimaveron alentamisella.

Keskustaedustajat uskovat, että vinjettivero antaisi lisää kilpailukykyä kotimaiselle raskaalle rahtiliikenteelle, joka joutuu ulkomailla maksamaan useimmissa maissa joko käyttäjämaksuja tai kilometripohjaisia maksuja.

– Tasapuolisten kilpailuolosuhteiden kannalta on reilua, että sama tapahtuu myös toisinpäin, he painottavat.

Keskustalaisia liikenne- ja viestintävaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäseniä ovat kansanedustajat Ari Torniainen, Markku Pakkanen, Mikko Alatalo, Eeva-Maria Maijala, Olavi Ala-Nissilä, Markku Rossi, Kauko Juhantalo ja Antti Rantakangas.