Keskustagurut jyrähtivät puolueen tilasta – nyt vastaa Saarikko: Aluepoliittinen viesti ei ole kaventunut

Keskusta

Puoluejohtaja Annika Saarikko (kesk.) kommentoi Facebookissa Kanava-lehdessä julkaistua konkari-ideologien keskustakriittistä kirjoitusta.

– Monesta asiasta olen kirjoittajien kanssa samaa mieltä, muutamassa kohdassa olisin päätynyt hieman toisenlaisiin johtopäätöksiin, Saarikko arvioi Seppo Kääriäisen, Ossi Martikaisen ja Pekka Perttulan tekstiä, joka on luettavissa Suomen Kuvalehden verkkosivuilla.

– Haluan kiittää puolueveljiä tärkeästä keskustelunavauksesta. Kirjoituksesta välittyy, miten tärkeä yhteinen kansanliikkeemme heille on, keskustajohtaja toteaa.

Kääriäisen, Martikaisen ja Perttulan keskeinen viesti on se, ettei kannatusalhoon ajautunut keskusta voi paeta identiteettiongelmiaan viestintäpuheiden taakse.

Konkarit lataavat karun arvion muun muassa keskustan aluepolitiikan tilasta.

– Esimerkiksi aluepoliittinen ajattelu ja retoriikka ovat kaventumassa puolueen kielenkäytössä ”monipaikkaisuudeksi” ja ”kotiseuturakkaudeksi”, vaikka niiden kautta avautuu vain kapea näkökulma Suomen tai EU:n aluepolitiikan ja aluekehityksen laajaan kenttään.

Saarikko kuitenkin muistuttaa, ettei ”ihmisten moninainen elämä mahdu ahtaisiin muotteihin”.

– Keskusta ei tee poissulkevia valintoja yrittäjien ja työntekijöiden, nuorten ja vanhojen tai kaupungissa ja maaseudulla asuvien välillä. Tämän vuoksi esimerkiksi ihmisen monipaikkaisen arjen tunnistaminen on johtamani Keskustan tärkeimpiä tavoitteita.

– Kysymys ei ole kirjoittajien kuvaamalla tavalla Keskustan aluepoliittisen viestin kaventumisesta, vaan entistäkin vahvemmasta panostuksesta koko Suomen kehitykseen 2020-luvun olosuhteet huomioivalla tavalla.

Saarikosta Kääriäinen, Martikainen ja Perttula osuvat oikeaan, kun he kuvaavat keskustan aatteellisen profiilin muutosta.

– Vuoden 2007 jälkeen on tapahtunut kuitenkin paljon: yhteiskunnan tempo on nopeutunut, politiikka henkilöitynyt, vaikuttamiskanavat moninaistuneet ja ihmisten kiinnittyminen puolueisiin on löyhentynyt, keskustajohtaja huomauttaa.

– Tässä ajassa tarvitaan arvojemme pohjalta tehtäviä uusia avauksia ja toimintatapoja.

Keskustalaisessa perinteessä on tapana esittää punnittuja mielipiteitä, joiden pohjalta käydään keskustelua ja vedetään…

Julkaissut Annika Saarikko Torstaina 22. lokakuuta 2020