Keskustaedustajat tuohtuivat Sitran Jyrki Kataisen avohakkuupuheista – ”Politikoiva Sitra joutaa harvennukseen ja resurssien arviointiin”

Avohakkuut

Sitran yliasiamiehen Jyrki Kataisen avohakkuiden vastaiset puheet tuohduttavat maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustalaisia edustajia.

Keskustaedustajat Anne Kalmari, Mikko Kärnä, Juha Pylväs ja Mikko Savola katsovat kannanotossaan, että Sitra ei tehtävänsä mukaisesti puolusta luonnonvarojen kestävää käyttöä, vaan päinvastoin vastustaa maa- ja metsätaloutta.

– Johtaja Mari Pantsar on osoittautunut tuotantoeläinvihamieliseksi ja yliasiamies Jyrki Kataisen rooliksi näyttää muodostuvan metsätalouden alasajo, keskustanelikko arvioi.

Keskustaedustajat katsovat, että Sitran rahat tulisivat paremmin käyttöön, mikäli ne osoitettaisiin Luonnonvarakeskukselle koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi.

Kataisen avohakkuukannasta kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Lehden siteerauksen mukaan Katainen on todennut, että ”metsäkanalintujen metsästäjän maalaisjärjellä arvioituna avohakkuissa ei ole järkeä”.

Katainen suositteli lehdessä siirtymistä metsätaloudessa jatkuvaan kasvatukseen ja korkean lisäarvon puutuotteiden tuottamiseen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustalaiset katsovat, että luonnon monimuotoisuutta ei paranna siirtyminen vain yhdentyyppisiin metsiin.

– Keskusta haluaa metsiin ”sekakäyttöä”. Haluamme tehdä Suomesta esimerkkimaan metsien taloudellisen hyödyntämisen, virkistyskäytön, luontoarvojen ja ilmastonmuutoksen torjunnan onnistuneesta yhdistämisestä.

Keskustaedustajien mielestä metsien eri käyttömuodot eivät ole ristiriitaisia, vaan ne ovat yhteen sovitettavissa kasvavan biotalouden kanssa. Jatkuva kasvatus ei missään tapauksessa sovellu kaikille metsätyypeille, edustajat toteavat.

– Jatkuvan kasvatuksen metsät ovat kyllä monen silmiin kauniimpia kuin hetkelliset avohakkuuaukeat. Kuitenkin aiempia avohakkuumetsiä ovat myös ne komeat mäntykankaat, sekametsät, etelän lehdot, kauniit taimikot ja ensiharvennetut metsät mitä näemme valtateiden varsilla, ei pelkät puolukkaa kasvavat aukot.

Valiokunnan jäsenten mielestä avohakkuissa on usein järkeä.

– Tällä menetelmällä on saatu aikaiseksi kaikki ne komeat hiiltä sitovat tukkipuiksi muuttuneet metsät, joita Suomessa kasvaa. Hyvä taimiaines hakkuun jälkeen lisää kasvua yli 20 prosenttia. Samoin jatkuvassa kasvatuksessa on metsien hakkuutapana myös järkeä, siellä minne ne soveltuvat, keskustaedustajat katsovat.

Katainen sanoi tiistaina HS:lle, ettei kadu lausuntoaan MT:lle. Hän kertoo vastanneensa lehdelle ”vähän rennolla otteella”, koska oli tullut juuri metsästysreissulta Lapista.

Kataisen mukaan Sitralla ei ole kantaa metsien hakkuiden menetelmiin eikä kuutiomääriin. Sen sijaan luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on Kataisen mukaan Sitran joulukuussa julkaistavan strategian yksi uusi painopiste.

Kataisen mukaan luontokato on ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva ”valtava ongelma”, mutta sitä paikallisempi.

– Jokaisella eliöllä on oma tarkoituksensa, ja aika moni uhkaa kuolla sukupuuttoon. Sillä on suuria vaikutuksia hyvinvointiin, Katainen sanoo.

Sitran viestintäjohtaja Veera Heinonen huomauttaa Suomenmaalle lähettämässä vastineessa, että tulevaisuustalo Sitran lakisääteisenä tehtävänä on edistää Suomen tasapainoista ja vakaata kehitystä, muun muassa talouden määrällistä ja laadullista kasvua, jotta suomalaiset voisivat entistä paremmin.

– Näemme, että jatkossa tärkeässä osassa ovat luonnon monimuotoisuuden vahvistamista tukevien ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen. Edistämme luonnon monimuotoisuutta läpileikkaavasti Sitran kaikissa teemoissa, niin datatalouden keinoin kuin demokratian ja osallisuuden kehittämisenkin voimin. Ilman luontoa ei ole tulevaisuuden menestystä, Heinonen kirjoittaa.