Keskustaedustaja moittii välinpitämättömiä vastauksia – lähettää viestin Marinille: "Yhteiseen pöytään, mars!"

Politiikka

Keskustan kansanedustaja Mikko Savola vaatii pääministeri Sanna Marinia (sd.) kutsumaan välittömästi kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat koolle keskustelemaan kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä linjauksista. 

– On totta, että perjantaihin saakka hallituksen sisäisestä turvallisuudesta vastannut ministeri Maria Ohisalo (vihr.) on esiintynyt hybridivaikuttamiseen liittyvissä kysymyksissä välinpitämättömästi, eikä vastannut riittävän selvästirajaturvallisuuteen liittyviin huoliin, ulkoasiainvaliokunnan jäsen moittii tiedotteessaan.

Savolasta on valitettavaa, että kansalaisille on syntynyt väärä kuva Suomen kyvystä turvata rajansa ja estää laiton rajanylitys.

Keskustalainen esittää, että pääministerin johdolla käytyjen keskustelujen jälkeen on käytävä läpi nykytilanne sekä sovittava yhteisesti mahdollisista lainsäätämistarpeista. 

– Eduskunnalla on kyky ja varmasti myös vahva halu tehdä nopeitakin lainsäädäntömuutoksia valmiuteen ja hybridivaikuttamiseen liittyen. Puolueiden välisissä keskusteluissa tulee linjata tarvittavat muutokset ja laittaa ne pikaisesti toimeen.

Savolalla on viesti myös opposition suuntaan.

– Kansallisen turvallisuuden kysymykset eivät voi olla politikoinnin väline. Välikysymyskeskustelussa oppositio voi kyllä kysyä, mutta on mahdoton ajatus, että hallitus kävisi yksityskohtaisesti läpi Suomen kansalliseen turvallisuuteen liittyvät keskeiset kysymykset. Ne eivät ole julkisuuteen kuuluvia asioita.

– Nyt peiliin katsomisen paikka on sekä hallituksella, että oppositiolla. Toivon, ettei tällä saada aikaan yhtään enempää vahinkoa, kuin tähän saakka on tullut. Yhteiseen pöytään ja nopeasti, mars!