Keskusta katsoo jo maakuntavaaleihin – puoluevaltuuston puheenjohtaja: "Sote on ensimmäinen askel"

Puoluevaltuusto

Sote on ensimmäinen askel aitoon, itsenäiseen maakuntahallintoon, keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja Liina Tiusanen korostaa.

Keskustan puoluevaltuusto hyväksyi sunnuntaina alustavat tavoitteensa maakuntavaaleihin. Nämä ovat pohjana puolueen maakuntavaaliohjelman valmistelulle.

– Otimme vahvasti kantaa lähipalveluiden puolesta. Kannatamme myös sitä, että lainsäädäntöä voisi soveltaa nykyistä vahvemmin maakuntien omilla päätöksillä alueiden omissa asioissa, Tiusanen sanoi puoluevaltuuston mediatilaisuudessa.

Tiusasen mukaan maakuntaveroon ei vielä haluttu ottaa kantaa, sillä sen rooli tarkentuu sotevalmistelun edetessä.

Ydinviestit ovat ensin soteuudistuksen maaliin vieminen, sitten aidon ja itsenäisen maakuntahallinnon varmistaminen.

Soteuudistus on ensimmäinen ja kiireisin askel kohti alueiden todellista vaikutus- ja päätösvaltaa, puoluevaltuusto linjaa.

– Keskusta haluaa toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen toimeenpanon ihmisten tarpeista lähtien. Uudistuksen pitää olla parannus sote-palvelujen saatavuuteen ja pelastustoimen turvaamiseen.

Läheisyysperiaate korostuu puoluevaltuuston sotelinjauksissa.

– Alueellinen tasa-arvo maakunnan ja kuntien sisällä turvataan esimerkiksi edellyttämällä 2/3 määräenemmistöä palveluverkkoa koskevissa päätöksissä.

– Sosiaali-, terveys- ja hoivapalvelut sekä oppilashuolto ovat tärkeitä turvattavia lähipalveluja. Keskusta pitää välttämättömänä maakunnan ja kuntien tiivistä yhteistyötä ihmisten hyvän arjen palvelujen järjestämisessä, luonnoksessa sanotaan.

Toisessa vaiheessa keskusta vaatii mahdollisimman laajan lähidemokratian toteuttamista.

– Valtaa on siirrettävä ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta lähemmäs ihmisiä.

– Maakunnat ovat erilaisia. Asiat tunnetaan parhaiten lähellä. Lainsäädännön pitää jättää tilaa joustavuudelle palvelujen järjestämiseksi alueiden kannalta tarkoituksenmukaisesti, puoluevaltuusto vaatii.

Alueiden elinvoimaan liittyvät kysymykset, kuten elinkeinojen ja yritystoiminnan edistäminen, työllisyys, kaavoitus, lupapolitiikka, liikenne, asuminen ja ympäristönsuojelu ovat asioita, joista pitää voida päättää alueen tarpeiden ja näkemysten mukaan kunnissa ja maakunnissa, keskusta katsoo.

Juttua muokattu klo. 17.54. Puoluevaltuuston hyväksymät maakuntavaaliteesit ovat pohjana ohjelman valmistelulle, eivät lukkoonlyötyjä pääteesejä.