Terapiatakuu voimaan ja perhekeskuksia kuntiin – keskustan puoluevaltuusto katsoo lapsiin ja nuoriin koronaexitissä

Puoluevaltuusto osoittaa moitteita kokoomuksen suuntaan
Puoluevaltuusto

Keskustan puoluevaltuusto vaatii terapiatakuun saattamista voimaan koko Suomessa.

– Lakimuutoksen myötä mielenterveys- ja päihdehäiriöitä koskeva julkisesti rahoitettu palveluvalikoima vahvistuu ja laajenee varhaisesta tuesta alkaen. Avun hakemisesta oireenmukaiseen hoitoon tulee päästä kuukauden sisällä.

Lasten ja alaikäisten nuorten auttamiseksi puoluevaltuusto haluaa palvelut kunnissa samalle luukulle.

– Keskusta kannattaa perhekeskusten perustamista kuntiin, jotka kokoavat perheiden palvelut yhdelle luukulle. Tukea tarvitaan niin lapsiperheille kuin teinienkin vanhemmille.

Puoluevaltuusto muistuttaa kannanotossaan, että etenkin jo ennen koronakriisiä heikoimmassa asemassa olleiden lasten, nuorten ja perheiden vaikeudet ovat kasvaneet.

– Koronan vaikutukset näkyvät kasvavina haasteina perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä lisääntyvänä lastensuojelun tarpeena, puoluevaltuusto huomauttaa.

Puoluevaltuusto puolustaa vahvasti kunnille lasten ja nuorten hyvinvointiin osoitettuja ylimääräisiä valtionosuuksia. Valtuusto moittii etenkin kokoomusta, jonka taholta on väitetty valtionosuuksia ylimitoitetuiksi.

– Keskusta katsoo, että monelle kunnalle ylijäämäisen tilinpäätöksen mahdollistaneet rahat tulee käyttää koronan jälkihoitoon lasten ja nuorten palveluissa.