Kelan korvaamien sairauspoissaolojen määrä väheni viime vuonna

Työelämä

Kelan korvaamien sairauspoissaolojen määrä kääntyi laskuun viime vuonna. Myös mielenterveysperusteisten sairauspäivärahapäivien kasvu tyrehtyi, Kela kertoo.

Masennukseen perustuvat sairauspäivärahapäivät vähenivät viime vuonna, mutta ahdistuneisuushäiriöihin perustuvien päivien määrä kasvoi edelleen.

Sairauspäivärahalla korvatut sairauspoissaolot yleistyivät vuosina 2016–2019, selviää Kelan tuoreessa tutkimuksessa. Kasvu johtui mielenterveyden häiriöihin perustuvien sairauspäivärahakausien yleistymisestä.

Tutkimuksen mukaan masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat olleet mielenterveysperusteisten sairauspäivärahapäivien kasvun taustalla kaikissa sukupuoli- ja ikäryhmissä.

Tutkimuksessa selvitettiin sairauspäivärahalla korvattujen poissaolopäivien määrän kehitystä vuosina 2005–2019.