Kela voisi korvata omaishoidosta johtuvia poissaoloja, katsoo enemmistö työnantajista

Omaishoito

Työnantajista lähes kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että omaishoidon poissaolojen korvaamiseen tarvittaisiin samanlainen Kela-korvausjärjestelmä kuin sairauspoissaoloihin. Tämä käy ilmi Omaishoitajaliiton teettämästä kyselystä.

Liiton mukaan ansionmenetyksen korvaaminen tukisi omaishoitoa ja omaishoitajien työssä jaksamista.

Suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista yrityksistä työntekijä voi käyttää omaishoitoon palkattomia vapaita, liukuvaa työaikaa tai saldovapaita.

Kyselyn vapaamuotoisista vastauksista ilmenee, että työntekijät voivat olla hyvin erilaisessa asemassa toimialan, työpaikan tai ammatin mukaan. Esimerkiksi samassa yrityksessä toimihenkilölle järjestyy joustoja helpommin kuin suorittavaa työtä tekevälle.

Taloustutkimus haastatteli kyselyyn syyskuussa 600:aa yrityksen avainhenkilöä. Kyselyssä oletuksena oli, että työntekijä hoitaa vanhempiaan.