Kaikkonen: Naisten vapaaehtoista asepalvelusta pitää kehittää

Maanpuolustus

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) toteaa, että yleinen asevelvollisuus on Suomen puolustusratkaisun perusta ja asevelvollisuuden kehittämisessä yksi painopiste on naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittäminen.

– Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavien määrää pyritään lisäämään. Naisten määrää lisäämällä voidaan vahvistaa naisten kiinnostusta ja osallistumista maanpuolustukseen, Kaikkonen puhui tiistaina MTS:n nuorisofoorumissa.

Puolustusministerin mukaan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista kehitetään muun muassa paremmalla rekrytointiviestinnällä, puuttumalla entistä voimakkaammin naisten häirintäkokemuksiin ja yhteismajoituksen vakiinnuttamisella puolustusvoimissa.

sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen ovat Kaikkosen mukaan valitettavasti edelleen todellisuutta, vaikkakin osa uusista uhkista on sellaisia, jotka eivät katso valtioiden rajoja.

– Kybermaailmassa ei odotella sodanjulistuksia tai käydä neuvotteluja. Suomalaista yhteiskuntaa testataan ja uhataan kybertoimintaympäristössä myös rauhan aikana. Puolustusvoimien toiminta on riippuvaista kansallisesta kriittisestä infrastruktuurista – sähköverkosta, logistiikasta, tietoliikenteestä ja niin edelleen. Tämän vuoksi puolustusvoimien on kannettava huolta puolustusjärjestelmän suojasta operaatiovarmuuden takaamiseksi.

Kaikkonen puhui myös informaatiovaikuttamisesta, jolla tarkoitetaan suunnitelmallista ja vihamielistä toimintaa, jonka tähtäimessä on kansallisen puolustuskyvyn ja maanpuolustustahdon horjuttaminen.

– Disinformaatio ylittää valtioiden rajat hetkessä. Sen päämääränä on hämmentäminen, harhauttaminen ja yhteiskunnallisen luottamuksen murentaminen. Suomessahan on perinteisesti luotettu instituutioihin: lääkäreihin, poliisiin, virkamiehiin ja tutkittuun tietoon. Tämän suhteen meidän ei pidä olla sinisilmäisiä. Osa verkossa leviävästä disinformaatiosta on varta vasten räätälöity horjuttamaan suomalaista yhteiskuntaa ja luottamusta toisiimme.