Joulujuhlalinjaus on Annika Saarikon mielestä väärä, koska se unohtaa joulunviettoon liittyvän tapakulttuurin, tradition ja koulun tehtävän välittää kulttuurista perintöä

Suomalaisen kulttuurin kristillisiä juuria ei tarvitse piilottaa, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni linjaa
Perusoikeudet

Tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä vanhempainvapaalla oleva kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) kertoo olevansa joulujuhla-asiassa eri mieltä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kanssa.

Apulaisoikeusasiamies linjasi, että koulun yhteistä joulujuhlaa ei voi järjestää kirkossa.

– Minun on aikalailla mahdoton ymmärtää, miksi koulun joulujuhlaa ei voisi viettää kirkossa. Apulaisoikeusasiamiehen päätös ikään kuin unohtaa joulunviettoon liittyvän tapakulttuurin, tradition ja sitä kautta koulun tehtävän välittää myös kulttuurista perintöä, Saarikko kirjoittaa facebookissa.

Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbins korostaa Ylen haastattelussa sitä, että joulu on alunperin pakanallinen sydäntalven juhla.

Saarikon mielestä Robbins tulee itse astuneeksi samaan ansaan, josta muita syyttää.

– Jos nyt häivytämme jouluun liittyvän kristillisen kertomuksen ja perinteen, kukaan ei tulevaisuudessa tiedä miksi joulua vietetään – ei seimen eikä sydäntalven, hän toteaa.

Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni katsoo, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu herättää ymmärrettävää hämmennystä ja suuttumusta monissa ihmisissä.

– Toivon, että koululaiset voivat pitää joulujuhlia jatkossakin myös kirkossa. Tämä on ollut myös lainsäätäjän tahtotila, Kulmuni kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Hän kertoo pitävänsä tärkeänä, että suomalaiseen kulttuuriperinteeseen kuuluvat juhlat, olivatpa ne joulunäytelmiä tai suvivirsiä, voidaan pitää kouluissa.

– Olen huolestuneena seurannut näiden asioiden ympärillä käytyjä keskusteluja jo aikaisemminkin kuluneina vuosina.

Kulmuni toteaa, että uskonnonvapaus on keskeinen osa perusoikeusjärjestelmäämme, mutta se ei merkitse sitä, että suomalaisen yhteiskunnan edelleen monin tavoin ilmenevät kristilliset juuret, tavat ja arvopohja, tulisi piilottaa julkisesta tilasta. 

– Pidetään kiinni perinteistä ja omasta kulttuurista eikä tehdä turhia ongelmia asioista, jotka eivät ole sellaisia ennenkään olleet, keskustajohtaja linjaa.

Keskustan kan­sa­ne­dus­ta­ja Mar­kus Lohi näkee, että apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta on vii­mek­si vuon­na 2014 lin­jan­nut yk­si­mie­li­ses­ti, et­tä va­li­o­kun­ta ei pidä us­kon­non ja oman­tun­non va­pau­den kan­nal­ta on­gel­mal­li­si­na vuo­tui­sia, esi­mer­kik­si juh­la­py­hien viet­toon liit­ty­viä ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia tai mui­ta vas­taa­via us­kon­non har­joit­ta­mi­sek­si kat­sot­ta­via ti­lai­suuk­sia, jois­ta tie­do­te­taan etu­kä­teen ja joi­hin osal­lis­tu­mi­nen on va­paa­eh­tois­ta, valiokunnan jäsen Lohi kertaa .