Huumekuolema koskettaa vuosittain tuhansia läheisiä – vaiettuun suruun liittyy häpeää ja ahdistusta

Huumeet

Moni huumeisiin kuolleen läheinen kokee saavansa osakseen syyllistämistä ja paheksuntaa. Huumekuolemiin liittyy tunteiden ristiriitaa, kuten häpeää, surua ja ahdistusta.

– On tärkeää, että menetyksen kokeneet voivat käydä kokemuksiaan läpi ammattilaisen kanssa, sanoo Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka.

Vainikan mukaan huumekuoleman kohdanneen läheisen tueksi kunnissa ei ole tarjolla riittävästi sururyhmiä.

Päihdepalveluiden piirissä arvioidaan nykyisin olevan vain murto-osa niistä ihmisistä, jotka hyötyisivät palveluista. Asiantuntijoiden mukaan huumeita käyttävät ihmiset saavat apua ongelmiin liian myöhään.

– Ihmisarvoiseen elämään kuuluu oikeus hoitoon sitä pyydettäessä. Päihdepalveluiden saatavuudessa ja laadussa on Suomessa suuria kunta- ja kaupunkikohtaisia eroja, sanoo päihdetyötä tekevän KRAN rf:n toiminnanjohtaja Mette Strauss.

Straussin mukaan hoitoon pääsyä tulee nopeuttaa, sillä palveluiden ulkopuolelle jääminen sekä pitkät jonotus- ja arviointiajat lisäävät kuolemanriskiä. Myös hoitojaksojen tulisi hänen mielestään olla pidempiä.

– Nopealla reagoimisella saisimme estettyä monta turhaa kuolemaa. Olennaista on, että hoitoon pääsyn ja palveluiden perusta saadaan kuntoon. Asiakkaat tulee kohdata kunnioittavasti ja heidän luottamustaan palvelujärjestelmään tulee vahvistaa, sanoo Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman.

– Kuntouttavia ja haittoja vähentäviä palveluita tulee kehittää yhdessä, ei erikseen. Uudet keinot, kuten huumeiden valvotut käyttötilat, olisivat kokeilun arvoisia ja ne tulisi sijoittaa terveysneuvontapisteiden ja matalan kynnyksen toimipaikkojen yhteyteen.

Huumekuolemien määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Kuolemien kasvava suunta huolestuttaa päihdetyötä tekeviä järjestöjä. Suurin osa huumekuolemista olisi ehkäistävissä.

Vuonna 2019 huumeiden ja lääkkeiden yliannostukseen kuoli 189 henkilöä. Yliannostuskuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2005, jolloin kuolemia oli 72.

Vuonna 2018 huumeisiin liittyviä kuolemia oli kaiken kaikkiaan 261, mikä oli 61 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Luvussa on huomioitu myrkytyskuolemien lisäksi myös itsemurhat sekä huumeiden pitkäaikaiskäytöstä aiheutuneet kuolemat.

Pyhäinpäivän tienoilla eri puolilla Suomea järjestetään huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuksia. Tilaisuuksissa sytytetään kynttilät edesmenneiden läheisten muistoksi.

Huumeisiin kuolleiden tai päihteisiin kuolleiden muistotilaisuuksia järjestetään valtakunnallisesti ainakin 18 paikkakunnalla.

Perinteinen Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään Helsingin Vanhassa kirkossa tiistaina 3. marraskuuta kello 18. Tilaisuudessa muistetaan huumeiden käytön seurauksena menehtyneitä ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen.