Helsingin keskusta: Turvataan vammaispalvelut ja vammaisten työllistyminen

Vammaiset

Keskustan Helsingin piiri muistuttaa, että koronan jälkeinen aika aiheuttaa huolta kehitysvammaisten keskuudessa.

– Kehitysvammaiset pohtivat, tuleeko koronan hoidolla olemaan vaikutusta vammaispalveluiden laatuun ja määrään Helsingissä. Helsingin keskusta haluaa nostaa perustellun huolen esiin. Tulevalla valtuustokaudella päättäjät ovat suuren työn äärellä, kun koronan hoidosta siirrytään epidemian jälkihoitoon.

Kehitysvammaliiton mukaan korona on aiheuttanut ongelmia lakisääteisten vammaispalvelujen toteutumisessa ympäri Suomen, keskustapiiri muistuttaa ja vaatii, että vammaispalveluiden toteutumista ja laatua valvotaan nyt entistä tarkemmin Helsingissä.

Piiri korostaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2019) kuntakyselyn mukaan 21 prosentilla kunnista oli vaikeuksia tehdä palvelupäätöksiä määräajassa jo ennen koronapandemiaa. Palvelutarpeen selvittämisessä oli vaikeuksia 43%:lla kunnista.

– Palvelupäätösten puuttuminen tai niiden viivästyminen merkitsevät monenlaisia ongelmia sekä vammaiselle henkilölle itselleen että hänen läheisilleen.

Helsingin keskustan kuntavaaliehdokas Sami Helle huomauttaa piirin kannanotossa, ettei palveluita pidä lähteä leikkaamaan. Myös kaupungin mahdolliset kilpailutukset huolestuttavat häntä.

– Jos Helsingin kaupunki joutuu kilpailuttamaan kehitysvammaisten palveluja, niin pidetään huolta, että palveluiden laatu turvataan. Tässä on ensisijaisen tärkeää, että hankintojen palvelukriteerit määritellään kunnolla.

Korona vaikuttaa myös työmarkkinoihin. Helle nostaa esille muutaman mahdollisen vammaisia auttavan työllisyystoimen.

– Kaikista parasta olisi, että vammainen nuori pääsisi ammattiin valmistumisen jälkeen oman alan töihin ja hänellä olisi ammattilaisia työllistymisen tukena.

– On tärkeää, että työnantajat kiinnittävät vammaisten työllistämiseen huomiota, eikä mitään ryhmää jätetä oman onnensa nojaan ja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tähän nuoret tarvitsevat tukea, Helle jatkaa.

Helsingin keskusta ehdottaa, että Helsingin kaupunki kehittää erikseen kehitysvammaisten työllistämiseen kohdennetun kesätyösetelin paikallisten yritysten hyödynnettäväksi.