Hallitus tehostaa soidensuojelua – ensimmäisenä syntyy laaja yksityinen luonnonsuojelualue Juukaan

Soidensuojelu

Hallituksen soidensuojelu-ohjelma käynnistyi torstaina, kun ensimmäinen yksityinen suoalue sovittiin suojeltavaksi, kertoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) aamiaistilaisuudessa medialle.

Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ely-keskus ja maanomistaja Tornator sopivat laajan yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Juuan Haukisuolle.

Uusi suojelualue on pinta-alaltaan lähes 244 hehtaaria ja rajautuu osin jo olemassa oleviin Natura-alueisiin.

Helmi-ohjelman tavoitteena on suojella kuluvan hallituskauden aikana 20 000 hehtaaria soita. Suomen soista on suojeltu tällä hetkellä noin 13 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan ohjelmalla on määrä suojella ja ennallistaa soita, kunnostaa lintuvesiä ja -kosteikkoja, hoitaa perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostaa ranta- ja vesiluontoa.

Ohjelmalle on varattu ensi vuodelle 42 miljoonaa euroa ja rahoitusta on tarkoitus jatkaa vuoteen 2030 saakka.

Mikkosen mukaan soidensuojeluun on tästä varattu ensi vuodelle noin 12 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa suojelun tehostamisen.

Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen, ja valtio kustantaa kunnostus- ja hoitotoimet.

Mikkosen mukaan esimerkiksi arvokkaimmat suoalueet ja suojeluhaluiset maanomistajat ovat jo hyvin tiedossa, koska kartoituksia on tehty jo aiemmin soidensuojelun täydennysohjelmaa varten.

– Ely-keskuksilla ja Metsähallituksen luontopalveluilla on paljon kohteita valmiina, ja nyt kun vihdoin saimme rahaa luonnonsuojeluun, pääsemme heti tekemään näitä toimia, Mikkonen sanoi.

Ministerin mukaan Helmi-ohjelman toimet, kuten soiden ennallistaminen ja lintukosteikkojen kunnostaminen, tietävät myös lisää työpaikkoja alueille.

Helmi-ohjelmasta pyritään Mikkosen mukaan valmistelemaan periaatepäätös ensi vuoden aikana.