Hallitus hyväksyi itselleen viestintästrategian – pyrkii olemaan luotettava ja rohkea

Hallitus

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus on hyväksynyt viestintästrategiansa. Viestinnän arvot ovat luotettavuus, avoimuus, selkeys, rohkeus ja vuorovaikutteisuus.

Hallitus hyväksyi strategian jo syyskuun alussa hallituksen iltakoulussa. Sen laatimisesta linjattiin hallitusohjelmassa.

Valtioneuvoston kanslian johdolla laaditussa strategiassa kerrotaan hallituksen viestinnän päätavoitteet, arvot ja yhteinen viestintämalli hallituksen isojen uudistusten toteuttamisen viestinnälle. Strategia on laadittu koko hallituskaudelle, ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan viestintästrategian merkitys korostuu tämän hetken viestintäympäristössä, jossa keskusteluilmapiiri on usein kärjistynyt ja verkossa levitetään virheellistä tietoa myös tahallisesti.