Hallitus antoi eduskunnalle kuudennen lisätalousarvioesityksen, lisää rahaa koronatestauksiin

Politiikka

Hallitus antoi eduskunnalle kuluvan vuoden kuudennen lisätalousarvioesityksen.

Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 200 miljoonalla eurolla koronatestauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen julkisen terveydenhuollon yksiköille.

Tarkoituksena on korvata rajanylityksiin liittyvästä testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuvia kustannuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus).

Rajanylityksiin liittyvän testauksen tarpeet ylittävää kapasiteettia kohdennetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin omien tai muiden sairaanhoitopiirien testien tekemiseen.