Hallitukselta 230 miljoonan tukipaketti kulttuurille ja liikunnalle – kesäkuusta alkaen tapahtumille korvaustakuu

Koronatuet

Hallitus on linjannut noin 230 miljoonan euron tukipaketista kulttuurille, taiteelle, liikunnalle ja tapahtuma-alalle, valtioneuvoston kanslia kertoo. Paketti sisältyy toiseen lisäbudjettiin, joka annetaan eduskunnan käsiteltäväksi ensi viikolla.

Paketista 85 miljoonaa euroa suunnataan tapahtuma-alalle tapahtumatakuun muodossa. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä tapahtumatakuusta, kanslia kertoo.

Takuu koskisi kesäkuun alusta joulukuun loppuun peruttuja tilaisuuksia. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista 85 prosenttia.

Tapahtumajärjestäjät ja heidän alihankkijansa hakisivat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista, joka on käsitellyt myös kustannustukihakemukset.

Kulttuuriin ja taiteeseen tukipaketista suunnattaisiin runsaat 127 miljoonaa euroa, joka koostuu erilaisista apurahoista ja avustuksista. Noin puolet tuesta jakaisi Taiteen edistämiskeskus Taike alan ammattilaisille apurahoina sekä toiminimille ja yksinyrittäjille avustuksina.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voisi jakaa tukea vapaan kentän yhteisöille eri taiteenaloilla sekä taidelaitoksille ja valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille.

Lisäksi ministeriö myöntäisi rahaa kulttuuritapahtumille ja festivaaleille, kesäteattereille ja uskonnollisille kesätapahtumille, jos ne järjestetään yleishyödyllisenä toimintana tai liikevaihdoltaan alle 150  000 euron suuruisen osakeyhtiön kautta.

Liikunnan toimialalle hallitus puolestaan on esittämässä 18,5 miljoonan euron määrärahaa. Siitä puolet jaettaisiin liikunta- ja urheiluseuroille sekä loput liikuntajärjestöille ja esimerkiksi tappioita kärsineille tapahtumille.