Evan kysely: Nato-jäsenyyden kannatus jatkaa hienoista laskuaan Suomessa

Naton kannatus

Suomalaisista 23 prosenttia on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä sotilasliitto Naton jäseneksi, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä.

Jäsenyyttä vastustaa hieman alle puolet kansalaisista.

Nato-jäsenyyden kannatus on hieman pienentynyt kolmen viime vuoden aikana. Kaksi vuotta sitten 27 prosenttia Evan kyselyyn vastanneista kannatti jäsenyyttä. Jäsenyyttä vastustavien määrä on pysynyt samana kolmen vuoden aikana.

Alimmillaan Nato-jäsenyyden kannatus on ollut Evan kyselyssä vuonna 2012, jolloin jäsenyyttä kannatti 14 prosenttia vastaajista. Jäsenyyden kannatus ampaisi nousuun Ukrainan konfliktin alettua vuonna 2014.

Kahdeksan prosenttia vastaajista pitää sotilaallista hyökkäystä Suomeen uhkana. Noin neljännes pitää uhkaa olemattomana ja joka toinen melko pienenä uhkana.

Evan kyselyssä suomalaisilta kysyttiin kantaa myös ulkopolitiikan linjoihin. Vastaajista lähes puolet on sitä mieltä, että ilmastokysymykset ovat ulkopolitiikassa jo turvallisuuspolitiikkaa tärkeämpiä kysymyksiä.

Kyselyyn vastasi yli 2 000 ihmistä Taloustutkimuksen internet-paneelissa 24.9.–4.10.