EU:n susituomio vaatii poikkeusluvilta parempia perusteluja – MMM: "Odotettua tiukempi ratkaisu"

Petopolitiikka 

Suomi joutuu perustelemaan suden kiintiömetsästyksen poikkeusluvat entistä tarkemmin EU:n tuomioistuimen päätöksellä.

Maa- ja metsätalousministeriö pitää tiedotteessaan ratkaisua tiukempana kuin odotettiin.

– Susien laittoman tappamisen ehkäiseminen on sinällään hyväksyttävä perustelu kannanhoidollisten kaatolupien myöntämiselle, mutta mikäli kannanhoidollista metsästystä aiotaan jatkaa, edellyttää se ministeriöltä ja Suomen riistakeskukselta vahvoja tieteellisiä näyttöjä siitä, että laillisella metsästyksellä voitaisiin laittomuuksia ehkäistä, sanoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi.

 Ennakkoratkaisun mukaan suden suotuisan suojelutason turvaaminen edellyttää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa. Niemen mukaan asiassa on tulossa talven aikana ministeriöltä tulossa uusia avauksia.

– Päätöksessä on paljon sellaisia elementtejä, että jatkamme työtä sen eteen, että EU:n jäsenmailla on riittävästi joustavuutta ja työkaluja hoitaa suurpetokantoja sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Tuomioistuimen ratkaisu ei vaikuta poliisin myöntämiin turvallisuusperusteisiin lopettamismääräyksiin eikä Suomen riistakeskuksen vahinko- ja turvallisuusperusteisiin poikkeuslupiin.

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää susituomiota odotettuna.

– Se tiukentaa suden metsästyksen ehtoja. Suden metsästyksen poikkeusluvat ovat luontodirektiivin mukaan mahdollisia, mutta luvat pitää perustella aiempaa paremmin. Suden kiintiömetsästystä ei Luonnonsuojeluliiton mielestä voi aloittaa ennen kuin kanta on kasvanut elinvoimaiseksi. Sitä se ei vielä ole.

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Harri Höltän mukaan tuomio tarkoittaa käytännössä sitä, että kiintiömetsästyksen poikkeusluvat tulee perustella entistä tarkemmin.

– Suden kiintiömetsästystä ei voi aloittaa ennen kuin Suomen kanta on saatu perinnöllisesti turvalliseksi. Se tarkoittaa vähintään 25 lisääntyvää laumaa eli noin 300–500 sutta vuodesta ja vuodenajasta riippuen. Nyt siihen ei ole vielä päästy.

Maaliskuussa 2019 Suomen susikannan kooksi arvioitiin 185–205 sutta.