EU hyväksyi taksonomian, Suomen metsäteollisuus pettyi – 13 maata vastusti esitystä

Taksonomia

EU-maat ovat hyväksyneet taksonomian ilmastokriteerit, kertoo Metsäteollisuus tiedotteessaan. Suomi on vastustanut taksonomiaa eli ympäristöluokittelua.

Esitystä vastusti yhteensä 13 maata. Suomen lisäksi muun muassa Ruotsi ja Ranska halusivat kaataa ehdotuksen.

Taksonomiassa komissio määrittelee sijoittajille, mitkä hankkeet ovat kestäviä ilmaston kannalta. Tämän toivotaan edistävän ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Metsäteollisuuden mukaan taksonomia tuo mukanaan lisääntyvän hallinnollisen taakan yrityksille ja metsänomistajille ilman perusteltavissa olevia hyötyjä ilmastolle.

–  EU-maiden hyväksymä esitys kestävän metsänhoidon ilmastotaksonomiakriteereiksi on kaikkinensa epäonnistunut. Sekava ja monitulkintainen kokonaisuus johtaa turhaan byrokratiaan ilman mainittavia etuja. Komission esityksessä ei huomioida nykyisen kestävän ja aktiivisen metsätalouden ilmastohyötyjä. Sen sijaan uhkana on metsänomistajien passivoiminen, Metsäteollisuus arvostelee tiedotteessaan.

–  Myös Ruotsi vastusti päätöstä eli komission ehdotukseen suhtautuivat kriittisesti juuri ne maat, joissa metsätalouden kestävyyteen panostetaan pitkäjänteisesti osana arjen metsätaloutta ja joissa metsäsektorilla on suuri merkitys hyvinvoinnin rakentajana.

Komission on määrä jatkaa työtään muiden taksonomiakriteerien osalta ja seuraavaksi vuorossa ovat luonnon monimuotoisuutta koskevat kriteerit. Asiantuntijaryhmän lopullista esitystä odotetaan talvella.

Kysymys Suomen suhtautumisesta taksonomiaan on jakanut hallituksen rivejä. SDP, keskusta ja RKP ovat vastustaneet EU:n taksonomia-asetukseen liittyvää säädösehdotusta, koska ne eivät ole olleet tyytyväisiä metsien käsittelyn teknisiin kriteereihin. Hallitus on pitänyt järjestelmän kriteerejä osin vaikeasti ymmärrettävinä ja tulkinnanvaraisina. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat puolestaan olleet säädösehdotuksen kannalla.

Metsäteollisuuden mukaan valmistelujen jatkuessa on Suomen vaikutettava aktiivisesti niin, ettei edelleen heikennetä suomalaisen metsäteollisuuden ja -talouden toimintaedellytyksiä.

–  Valitettavasti Suomen kannanmuodostus asiassa kesti luvattoman pitkään eikä maallemme jäänyt aikaa tehdä aktiivista EU-vaikuttamista ja kerätä näkemyksen taakse riittävää määrää muita jäsenmaita, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.